Svenska
In English
Dansk

Ledande tillverkare av transformatorstationer

Holtab AB är en av Nordens ledande tillverkare av transformatorstationer. I snart 40 år har vi hjälpt elkraftskunder över hela Norden och andra delar av Europa med att bygga och inreda transformatorstationer och teknikhus.

Vi är ett företag som växer och utvecklas tillsammans med våra uppdragsgivare. I dag är våra produkter och kunskaper unika på marknaden och vi sätter en ära i att dela med oss av dem och att ge våra kunder service utöver det vanliga. Vi är också specialiserade inom konstruktion och byggnation av lågspänningsställverk och gatubelysningsskåp.

Effekt- och spänningsfulla byggnader

Holtab bygger transformatorstationer och teknikhus i plåt och betong. Vi gör såväl standardstationer som unika arkitektritade byggnader. Vi ser våra stationer som en viktig del av stadsbilden och bomiljön. 


Vi samarbetar ofta med arkitekter, konsulter och byggföretag för att i varje enskilt projekt kunna leverera så smakfulla och ändamålsenliga lösningar som möjligt. Utformning, färgval, ytbeklädnad med mera är i stort sett obegränsade. För oss är inget projekt för stort eller för litet.


Vår framgång bygger på medarbetare som är yrkesstolta tekniker och skickliga hantverkare. I vår produktionskedja har varje medarbetare ansvar. Delegerat ansvar och en strävan att ständigt bli bättre är viktiga drivkrafter i vårt kvalitetsarbete.

Produkter med säkerhet

I vår produktionsanläggning i småländska Tingsrydbygger vi även lågspänningsställverk och gatubelysningsskåp. Våra ställverk är moduluppbyggda för ökadflexibilitet, enkel installation och anpassade efter alla förhållanden.


Vi arbetar utifrån ett kundorienterat synsätt där vi inte ger oss förrän kunden och inte minst vi själv är nöjda. Drift-, personsäkerhet, arbetsmiljö och ett genomgående miljötänkande är viktiga ledstjärnor för hela vår verksamhet.

Ladda ner material
Du kan ladda hem Holtabs kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy, folder om elprojektet i Nepal, samt vår produktkatalog: