× Close languages

Yaiza om praktiken på Holtab: “Välkomnande och prestigelöst”

Yaiza om praktiken på Holtab: “Välkomnande och prestigelöst”

Yaiza Härdelin läser utbildningen "Optimering av hållbara energisystem” på yrkeshögskolan (YH). En del i utbildningen är 12 veckors praktik på Holtab.

– Jag har fokuserat på hur man kan optimera Holtabs elsystem. Förhoppningen är att analysen kan bidra till att Holtab utvecklar nya tjänster för sina kunder, säger hon om praktiken på Holtabs avdelning för strategi och affärsutveckling.

Yaiza bor i Stockholm och har efter många år inom servicenäringen tagit sikte på att jobba med el och energi. Under sin tvååriga YH-utbildning fokuserar hon på områden som emobility, batterilagring, smarta hem, elnät och solceller.

– Det är ett stort område som det händer mycket inom. Jag har alltid varit intresserad av hur saker fungerar, men yrkesmässigt är det nytt för mig, säger hon. 

 

VÄRDERINGAR ÄR VIKTIGT

Praktiken, som på yrkeshögskolan kallas Lärande i arbete (LIA), är nyligen avslutad och innebar att Yaiza på distans deltagit i Holtabs arbete. Löpande har hon träffat Holtabs seniora affärsutvecklare Mohamed Ezzo, på kontoret i Täby. Hon har även besökt Holtabs huvudkontor och fabrik i Tingsryd.

– Jag har fått ett gott intryck av Holtab och är särskilt imponerad av deras värdegrund och hur medarbetarna lever upp till den. Jag var med på ett möte, med många medarbetare som har ledande funktioner, och då var det hälften kvinnor och hälften män. Jargongen var jämställd.

Hon beskriver stämningen på Holtab som prestigelös.
– Alla har tid med mig och mina frågor. Det känns som ett inbjudande företag på alla sätt, säger Yaiza.

 

UTVECKLA AFFÄREN

Genom att undersöka hur Holtab kan optimera sin egen elanvändning är tanken att de insikterna – och föreslagna åtgärder – kan användas för att utveckla nya tjänster till kunderna. 

– Jag skriver en rapport som jag fortsätter att jobba med till mitt examensarbete. Det är mycket data som ska tas fram och bearbetas, säger hon.

Hur skulle du sammanfatta din tid på Holtab?
– Lärorik. Jag har knutit många kontakter och det är inspirerande med deras värdegrundsarbete. Jag är glad att jag fått lära känna Holtab.


Denna artikel ingår i artikelserien #JobbapåHoltab – läs gärna fler artiklar här.

Fler Holtab