× Close languages

“Viljan att utvecklas är tydlig på Holtab”

“Viljan att utvecklas är tydlig på Holtab”

På Holtab finns det en anda av att pröva nya vägar. Det har fått personalchefen Pernilla Sundén att höja på ögonbrynen. ”Det är unikt”, säger hon.

Hon har haft ledande roller inom HR i många år. Dessutom på företag betydligt större än Holtab. För ett par år sedan kom hon till Holtab och en sak som gjort intryck är personalens vilja att utvecklas. 

– Jag har inte sett något liknande innan. Det är stor intern rörlighet. Medarbetarna tycker det är naturligt att söka nya roller inom företaget, till exempel att gå från produktionen till att bli konstruktör eller affärsstöd. Holtab är bra på att ta tillvara på det också. Företaget värdesätter den erfarenhet som medarbetarna får i produktionen, säger Pernilla. 

 

 

Kunskap, service och samarbete är viktiga värdeord på Holtab och hjälper till att forma företagskulturen.

 

Samhällsengagemang

Trots den interna rörligheten behöver Holtab få in nya medarbetare. Företaget är inne i en expansiv fas och Pernilla lägger mycket krut på att hitta kompetent personal. 

Förutom rekrytering består hennes jobbvardag av att stötta företagets chefer med HR-biten. Det gäller både hårda frågor som lagar och avtal samt mjukare som hur anställda fungerar på arbetsplatsen. 

Hon är med i företagets ledningsgrupp och gläds över att jämställdhet och mångfald har hög prioritet.

– Ett skäl till att jag sökte mig till Holtab är värderingarna. Man jobbar med att få in fler kvinnor i elbranschen och vi är engagerade i vårt samhälle. Vi jobbar med organisationen Tuki Nepal som gör ett viktigt arbete i Nepal. Möjligheten att engagera sig i sådana frågor är viktigt för medarbetarna, säger hon. 

 

Fakta

Namn: Pernilla Sundén

Yrkesroll: Personalchef på Holtab

Bor: I Tingsryd, fem minuters promenad från Holtab

Gjorde innan Holtab: Haft olika HR-roller, bland annat som chef, inom luftreningsbranschen 

Fritid: Gillar att läsa, gärna deckare. Spelar padel med sin sambo: ”Hellre än bra”

 

Denna artikel ingår i artikelserien #JobbapåHoltab – läs gärna fler artiklar här.

 

Fler Holtab, HR