× Close languages

Peter älskar Holtabs värderingar

Peter älskar Holtabs värderingar

På Holtab har värderingar en viktig roll. De är fundamentet till affärsmässiga framgångar.
– Våra värderingar är något vi kan luta oss mot i alla lägen, säger Peter Ackebjer, strategi- och affärsutvecklingschef på Holtab.

Bland medarbetarna är “Holtab-andan” ett välkänt uttryck. “Att ta på sig Holtab-hatten” likaså. Det handlar om att jobba tillsammans – för varandra och företagets bästa.

– Ett företags värdegrund kan lätt bli kosmetika, något fluffigt som tolkas olika beroende på vem du frågar. Därför måste alla värderingar ha en koppling till arbetsvardagen, säger Peter Ackebjer.

Vad gillar du med Holtabs värderingar?
– Vi har fokus på lärande. Vi är framåtlutade och ger oss ständigt in i affärer som ställer allting på ända. Vi sätter oss i situationer där vi måste utveckla oss och förbättra vår kunskap. Det är fantastiskt och ett viktigt skäl till att jag trivs så bra här, säger han.

 

Tror på mentorskap

Ett annat uttryck som ofta hörs på Holtab är ”frihet under ansvar”. Holtabs fokus är inte detaljerade manualer hur vissa arbetsuppgifter ska utföras eller hur man ska bete sig. Holtab tror mer på mentorskap och att ledare agerar som föredömen.

– Vi tror på kunniga medarbetare som kan agera självständigt. Vi visar våra kollegor tillit och ger dem utrymme att utvecklas. Det som behöver ta tid, får ta tid.

Ledare och chefer är viktiga för den värderingsstyrda arbetsplatsen. Genom ledarnas vardagliga agerande förstår medarbetarna vilka värderingar som gäller. Det märks i både små och stora beslut, säger Peter.

– En del av bra ledarskap handlar om att tryckutjämna. Man ställer sig mitt i rummet och visar att man håller en linje. Det kanske blåser ordentligt och man tvingas luta sig åt ena hållet, nästa dag är samma sak, fast då blåser det från andra hållet. Men man hoppar inte från tuva till tuva. Man står stadigt. 

Det är samma sak med ett företags värderingar, menar han.

– Affärer kommer och går, något lyckas, något annat glider oss ur händerna. Det kan vara upp och ned, från en vecka till en annan. Men värderingar finns alltid där, de är en grund att stå på. De ger oss framgång på längre sikt. 

 

Holtabs värderingar:

  • Holtabs värdeord är kunskap, service och samarbete.
  • Det är viktigt med kunskap och kompetens bland medarbetarna. Alla uppmuntras att lära sig nytt och kompetensutveckla.
  • Service och samarbete innebär att Holtab alltid utmanar sig, och sina kunder, genom att jobba mot högt uppsatta mål. Öppenhet och prestigelöshet är viktiga ingredienser.
  • Ledare och chefer har en viktig roll i arbetet. De visar medarbetare, framför allt nya, hur bolagets värderingar praktiseras i vardagen.
  • På Holtab råder frihet under ansvar. Ledare har ett tillitsfullt förhållningssätt gentemot medarbetare.  

 

Fakta

Namn: Peter Ackebjer, 44 år

Roll på Holtab: Strategi- och affärsutvecklingschef

Bor: Kalmar med fru och dotter på 13 år

Gjort tidigare: Var tidigare marknads- och försäljningschef på Holtab, innan det var han affärsområdeschef på Kalmar Energi. Skrev sitt examensjobb under ingenjörsutbildningen på Holtab.

Fritid: Gillar fysiska utmaningar, exempelvis inom konditionsidrott

 

Denna artikel ingår i artikelserien #JobbapåHoltab – läs gärna fler artiklar här.

Fler Holtab, HR