× Close languages

Elkonstruktör med helhetstänk som a och o

Elkonstruktör med helhetstänk som a och o

#JobbapåHoltab: Elkonstruktören Alexander Lidén brinner för att se det han konstruerar ta form i verkligheten. På Holtab har han funnit en djup gemenskap som gör det kul att gå till jobbet om mornarna.

Du jobbar som elkonstruktör, vad innebär det?
– Att jag sitter på projektsidan. Jag får ett projekt, till exempel ett industriställverk, och min uppgift är att utifrån förfrågan göra den kompletta elkonstruktionen. Det innebär också att jag ser över komponenterna jag konstruerar, så att vi får hem rätt komponenter i förhållande till vad jag konstruerat. Det är viktigt för att jobbet ska flyta på även i efterföljande led så det blir ett helhetstänk av det hela.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?
– Jag kommer till jobbet vid 7–8-tiden på morgonen. Sen sitter jag och jobbar, mestadels vid datorn, och ritar och går igenom projektet så det blir som kunden vill ha det. När vi har projekt i produktion kan jag behöva gå ner till fabriken en stund. Om montörerna eller elektrikerna har frågor försöker jag lösa detta. Det kan också vara rätt så trevligt att komma ut till kund och se att det jag ritat faktiskt fungerar, och vad som eventuellt kan göras ännu bättre. 

Vad tycker du är det roligaste med ditt jobb? 
– Det är nog när jag lyckas extra bra med en konstruktion. Jag gillar att få lite utmaningar. Det kan ta tid att jobba sig igenom ett visst problem, men efteråt känns det väldigt bra. 

Och vad är det bästa med att jobba på Holtab?
– Det är nog kollegorna. Man vet var man har varandra och det blir roligt att jobba tillsammans. Man brukar prata om ”Holtab-andan” – vi har väldigt bra stämning och man kan lita på varandra.

Denna artikel ingår i artikelserien #JobbapåHoltab – läs fler artiklar här.

FAKTARUTA:

Namn: Alexander Lidén, 30 år
Yrkesroll: Elkonstruktör
Bor: Tingsryd
Gjorde innan Holtab: Jobbade tidigare som automationsingenjör och ansvarade för uppbyggnaden av maskiner.

Fler Holtab, HR