× Close languages

Michael brinner för utveckling och ledarskap

Michael brinner för utveckling och ledarskap

#JobbapåHoltab: Michael Fohlin gillar att vara chef. Då får han stötta och engagera sina medarbetare – något som är själva kärnan i Holtab-andan.

Vad jobbar du med på Holtab?
– Vi har delat bolaget i två divisioner varav jag ansvarar för den divisionen som vi kallar för Projekt. Det innebär att jag har ansvar för hela flödet från att vi har sålt in ett projekt till att vi har levererat till kund. Eftersom vi ständigt växer ställs man kontinuerligt inför nya utmaningar, det gäller att både förhålla sig till helheten men samtidigt jobba med detaljer på individnivå.

Du har berättat att ni arbetar med operativ styrning inom företaget, vad innebär det?
– Det är ett dagligt sätt att styra och leda verksamheten. Vi har avstämningsmöten på morgonen där vi lyfter upp aktuella frågor och eventuella problem och kommer fram till hur vi ska lösa dem. Det blir ett effektivt och direkt forum istället för att frågor poppar upp någonstans och snurrar runt bland olika personer i flera dagar. Syftet är att säkerställa att vi styr våra insatser till den plats där de för tillfället skapar mest nytta för helheten. Numera är stora delar av den operativa styrningen digitaliserade och vi kommunicerar snabbt och effektivt inom organisationen.

 

 

Vad är det roligaste du brukar få göra under en arbetsdag?
– Jag gillar när det är mycket att göra och trivs väldigt bra i rollen som chef. Det är roligt att se medarbetare växa i sina roller, få mer erfarenhet och mogna som personer. Som chef för en division är man också ansvarig för resultatet, inte bara för att få ut en produkt. Man har en budget och en övergripande verksamhetsplan med långsiktiga och kortsiktiga mål att förhålla sig till, och i slutändan ska allt gå ihop. Jag gillar det ansvaret och trivs väldigt bra med mina kollegor. Med kollegor menar jag inte bara vi i ledningsgruppen eller på min avdelning utan hela Holtab. Vi har någonting som vi kallar för Holtab-andan och den tycker jag är fantastisk.

Hur skulle du beskriva Holtab-andan för någon som inte jobbar hos er?
Det är en genuin känsla där man respekterar varandra och man hjälps åt. Många pratar om att man kommer från opersonliga företag, stora bolag där man väldigt tydligt jobbar i roller och inte pratar med varandra. På Holtab är det högt i tak och vi hjälps åt. Det är en familjär och genuin känsla helt enkelt.

Denna artikel ingår i artikelserien #JobbapåHoltab – läs fler artiklar här.

FAKTARUTA:

Namn: Michael Fohlin, 40 år
Bor i: Växjö
Yrkesroll: Divisionschef Projekt
Gjort tidigare: Har jobbat på Holtab i 20 år. Bland annat som montör på låg- och högspänningsavdelningen, konstruktör, säljare, projektledare och chef för Holtabs avdelning affärssupport och projekt.

Fler Holtab, HR