× Close languages

Holtab ökar medvetenheten kring klimatsmarta val

Holtab ökar medvetenheten kring klimatsmarta val

Holtab har som ambition att bli elnettoleverantör 2025. För att kunna optimera vårt hållbarhetsarbete arbetar vi med ett microgrid-projekt tillsammans med ABB.

Tobias Fäldt är projektledare på Holtab och ansvarar för att skapa verksamhetens första microgrid, ett självförsörjande energisystem som kan konsumera, distribuera och lagra energi. Vi har valt att arbeta med ABB i detta projekt eftersom vi haft ett väldigt bra samarbete historiskt sett.

ABB står även för en stor teknisk kompetens. Vårt samarbete i projektet leder förhoppningsvis fram till nya insikter om hur vi kan förbättra vår egen anläggning. Likväl att kunna möjliggöra för våra kunder att utvecklas på ett mer hållbart sätt.

– Att skapa smarta energilösningar och ta vårt ansvar gällande vårt koldioxidavtryck är viktigt för oss och tack vare detta projekt kan vi hitta möjligheter för datadrivna beslut och mätningar i realtid. Vi kommer kunna se vår förbrukning på ett tydligare sätt, berättar Tobias Fäldt.

Eftersom vi vill erbjuda denna typ av lösning till våra kunder måste vi förstå hur vi ska kunna genomföra arbetet på bästa sätt.

– Projektet har tre delar; visualisering, optimering och analys samt vidareutveckling. Nu befinner vi oss i den första delen, visualisering, där vi konkretiserar hela projektet. Våra konstruktörer ritar just nu in all utrustning i våra stationer på Holtab så att vi ser att allt får plats, förklarar Tobias Fäldt.

När alla detaljer är klara är det Holtabs servicetekniker som utför montage och installation. Optimering och analys består i att förstå den data som utrustningen genererar och hantera den på för Holtab bästa sätt. Detta ska även kunna ge oss underlag för vidareutveckling och smarta investeringar i framtiden.

Med projektet vill vi öka medarbetarnas uppfattning kring deras eget koldioxidavtryck, med hjälp av en dashboard kan förbrukningen visualiseras. På så sätt skapas en medvetenhet som kan få medarbetarna att ta aktiva beslut kring när elen ska användas. Tack vare visualiseringen blir det tydligare att se när det är mest fördelaktigt att till exempel ladda truckarna.

Projektet fortlöper och enligt tidplan ska komponenter och system monteras och installeras i Holtabs befintliga anläggningar i slutet på sommaren. Under hösten kommer vi därför kunna se resultaten av detta hållbarhetsarbete.

Vi kommer återkomma till projektet och dela med oss av vår resa mot att bli en verksamhet som ständigt minskar sin klimatpåverkan.

Fler Hållbarhet