× Close languages

Nu är Holtab en Hjärtsäker zon

Nu är Holtab en Hjärtsäker zon

Att känna sig trygg på sin arbetsplats är viktigt för oss på Holtab. Därför är vi nu stolta över att ta ännu ett steg i den riktningen. I enlighet med svensk standard är Holtabs lokaler i Tingsryd nu en Hjärtsäker zon.

Plötsligt hjärtstillestånd är något som drabbar 10 000 personer årligen utan närhet till sjukhus. Nästan fyra av tio som drabbas är i arbetsför ålder och siffran för överlevande är så låg som 600.

– Det är skrämmande siffror. Att öka kompetensen inom hjärt- och lungräddning och installera fler hjärtstartare kan bidra till att fler överlever och vi vill göra vad vi kan för att bidra till detta, säger Manuella Toro, som arbetar med HR på Holtab.

Som en Hjärtsäker zon kommer samtliga anställda på Holtab kunna påbörja hjärt- och lungräddning, och behandla med hjärtstartare, inom tre minuter. Både installerad utrustning och personalens utbildning kommer att underhållas kontinuerligt för att garantera säkerheten. 

Holtab har även köpt in och installerat fyra hjärtstartare som nu finns registrerade i Hjärtstartarregistret.

– Genom att följa standarden Hjärtsäker zon får vi rutiner så att vi är förberedda om ett hjärtstopp skulle inträffa hos oss. Det skapar trygghet för våra anställda, gäster och kunder, säger Manuella.

 

Enligt kriterierna ska en Hjärtsäker zon ha:

  • Hjärtstartare installerade
  • God beredskap och larmrutiner för omhändertagande av hjärtstopp
  • Beredskap att starta hjärt-lungräddning omedelbart
  • Tillgång till hjärtstartare inom tre minuter
  • Hjärtstartare registrerad i Hjärtstartarregistret
  • Systematiskt underhåll av hjärtstartare
  • Årlig repetition av hjärt-lungräddning

 

Fler Holtab, HR