× Close languages

”Vi jobbar långsiktigt med inköp”

”Vi jobbar långsiktigt med inköp”

Holtabs lösningar är efterfrågade och det är viktigt med pålitliga försörjningskedjor så att produktionen flyter på. Efter några oroliga år, med pandemi och krig i Europa, är arbetet med att säkra komponenter högprioriterat.

– Inköp är komplext och vi behöver tänka lika mycket strategiskt som operativt, säger Holtabs inköpschef Katarina Hansell. 

På Holtabs inköpsavdelning jobbar tio personer, både strategiska och operativa inköpare. 

– Det är lätt hänt att alla blir operativa när det är oroligt i omvärlden, men vi på Holtab försöker att se framåt och behålla det långsiktiga tänket. På vår avdelning är det många med lång erfarenhet som kan marknaden och vet hur saker hänger ihop. Det känns som att Holtab har en fördel där, säger Katarina Hansell. Hon är utbildad civilekonom och har i många år jobbat med inköp innan hon kom till Holtab år 2022. Framförallt har hon haft ett internationellt fokus, bland annat med energihandel för ett större bolags europeiska fabriker. 

– Utöver inköp har jag har även jobbat med att stötta företag inom energibranschen med deras innovationsprojekt. 

 

Utmanande tider

De senaste åren har varit utmanande. Efterfrågan på lösningar inom elkraft är stor och Holtab har vuxit mycket och snabbt. Samtidigt har det varit, och är, oroligt ute i världen. Pandemin och även kriget i Ukraina har påverkat hur Holtab och underleverantörer kan få tag på komponenter och råmaterial. Brister uppstår av olika anledningar, bland annat hög efterfrågan, import- och exportrestriktioner och förändringar i logistikkedjor. 

 

 

Holtab arbetar hela tiden med att stärka sina försörjningskedjor och när omvärlden ser ut som den gör är det viktigt att kunna vara agil och väl förberedd. 

– Det gäller att kunna marknaden och ha tungan rätt i mun så att man kan hitta lösningar.

 

Omfattande kontaktnät

På Holtab har inköpsavdelningen byggt upp ett omfattande kontaktnät, som innebär att bolaget i många fall är en prioriterad kund. 

– Att bygga goda relationer är viktigt så att vi kan säkra tillgången på komponenter. Vi har jobbat med det i många år och våra kunder och samarbetspartners vet att de kan lita på oss. Vi har ett stort förtroendekapital, säger Katarina Hansell. 

Det komplexa arbetet med att trygga försörjningskedjan innebär som sagt en hel del utmaningar, men Katarina Hansell framhåller att Holtab ändå har en fördelaktig situation.

– Vi i elkraftsbranschen har en nyckelposition i den pågående omställningen av energisystemet och Holtabs produkter är eftertraktade. Det är en fantastisk känsla att få vara del av, säger hon. 

 

Vill du veta mer kontakta

Katarina Hansell

Katarina Hansell

Inköpschef

070-780 06 75

katarina.hansell@holtab.se

Fler Holtab