× Close languages

"Vi följer med stationerna ut"

Många kunder vill ha Holtabs hjälp ute på site för att bygga, installera och driftsätta produkter och anläggningar. Därför finns vår serviceverksamhet.
– Vi tar hand om helheten och jobbar proaktivt, säger Magnus Boije som är divisionschef för serviceverksamheten inom Holtab.

Holtabs servicebolag har funnits i tre år och hjälper kunder med entreprenad, installation, retrofit och service.

– Vi följer med stationerna ut och leder arbetet så att allting är redo att köra igång, det gäller både markarbeten och elinstallation, säger Magnus Boije.

Läs mer om Holtabs serviceerbjudande här >>

 

Stora fördelar

Holtab är kända för innovativa, prefabricerade lösningar i form av ställverk och nätstationer. Numera kan kunderna även ta del av Holtabs unika kompetens efter att produkten levererats, i form av service, uppgraderingar och utbildning av personal.  

– Vi tar hand om allt arbete som har med elkraften att göra så kunderna kan fokusera på sin kärnverksamhet. Vi märker att kunderna ser fördelar med att lämna över till en leverantör som tar helhetsansvar. Vi är noggranna med detaljer och håller ihop de olika delarna, säger Holtabs serviceledare Carl Ragnarsson.

 


Magnus Boije, divisionschef för serviceverksamheten och Carl Ragnarsson, serviceledare.

 

Holtab jobbar för att utrustningen ska hållas i trim under lång tid, det genom att föreslå moderniseringar och vilken typ av övervakning och fjärrstyrning som säkrar utrustningen på bästa sätt. 

– Med vår hjälp undviker företag att få kostsamma avbrott. Digitaliseringen fortsätter vilket bland annat leder till större krav på säker övervakning. Vi hjälper kunderna att framtidssäkra utrustningen, säger Magnus Boije.

 


Fakta

Holtab erbjuder:

Installation och entreprenad på site, allt från markarbeten till provning, drifttagning och montage.

Service och uppgradering, allt från komplettering och retrofit, till förebyggande underhåll och renovering.

Vill du veta mer kontakta

Magnus Boije

Magnus Boije

Divisionschef Service

070-461 43 97

magnus.boije@holtab.se

Fler Holtab