× Close languages

“Intensiv start på året för Holtab” 

“Intensiv start på året för Holtab” 

Coronapandemin påverkar hela samhället. På Holtab summerar vi en intensiv start på året med den största orderstocken någonsin, oroligt världsläge till trots. Här sammanfattar Holtabs vd Patrik Persson läget – och spanar framåt.

– Den globala pandemin har förändrat världen och vi lever i en osäker tid. Elkraftsbranschen har tidigare visat sig vara stabil även vid globala orosmoment, och lösningar för kraftförsörjning fortsätter att vara efterfrågat. Jag känner mig naturligtvis ödmjuk inför den ovisshet som råder, men är optimistisk inför framtiden, säger han. 

Hur summerar du Holtabs första månader 2020?
– Det har varit en intensiv period på många sätt. Vi ser att vårt långsiktiga arbete med att bredda företagets affär, med fler produkter och intåg på nya marknader, har gett resultat, vilket såklart är väldigt glädjande. Första kvartalet har varit lönsamt för Holtab, vi har mycket att göra i produktionen och vår orderstock är rekordstor.

Hur ser du på framtiden?
– Samhället är under stor press just nu. I detta läge är det viktigt att vi alla bidrar och hjälper till så mycket vi kan. Vi har fantastiska kunder, duktiga medarbetare och trygga leverantörer och vi ska göra allt vi kan för att svara upp till marknadens behov nu och i framtiden. Jag ser fram emot fler innovativa affärer och projekt under året – och åren efter det, säger Patrik Persson.

 

Holtabs insatser med anledning av Coronaviruset

För att minska virusets spridning, värna om medarbetarnas hälsa och bibehålla en god leveransförmåga har Holtab anpassat verksamheten på olika sätt:

  • För att minska smittspridningen följer vi självklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att vara extra noggranna med handhygienen, hålla avstånd och minska på sociala kontakter som inte är absolut nödvändiga. 

  • Vi har intensifierat dialogen mellan ledning, fack, styrelse, ägare och kreditgivare. När pandemin var ny hölls dagliga ledningsmöten där även fackliga representanter var med. Sedan en tid tillbaka hålls dessa ledningsmöten varannan dag. 

  • Vi har stärkt vår omvärldsbevakning och gjort analyser av olika framtidsscenarier, exempelvis har vi dragit slutsatsen att Holtab kan fortsätta produktionen även om en betydande del av den ordinarie personalstyrkan skulle bli sjuk.
     
  • Vår inköpsavdelning har fokuserat ytterligare på att vår leverantörskedja ska vara stark, bland annat genom att identifiera kritiska artiklar och kartlägga alternativa leverantörer. I nuläget finns inga störningar i kedjan. 

  • Vi har förstärkt våra städrutiner för att minska risken för smittspridning på arbetsplatsen. De som kan jobbar hemifrån, vilket innebär att det är minimalt med personer på anläggningen i Tingsryd. Våra sjuktal har sedan pandemins utbrott i stort sett inte varit högre än samma period förra året.

  • Vi har infört ett allmänt besöksförbud och tillåter endast det som ledningen anser vara affärskritiska besök. Vi har fler digitala möten, både internt och med våra kunder. Vi följer myndigheternas rekommendationer för att vi inte ska bidra till ökad smittspridning, exempelvis genom att inte resa i onödan. 

  • Vi har analyserat de åtgärder som staten presenterat, bland annat permitteringar, ifall vi hamnar i ekonomiska svårigheter. I nuläget är vi inte i behov av några sådana åtgärder.

Vill du veta mer kontakta

Patrik Persson Moberg

Patrik Persson Moberg

VD

070-216 62 14

patrik.persson@holtab.se

Fler Holtab