× Close languages

Holtab rekryterar 40 nya medarbetare

Holtab rekryterar 40 nya medarbetare

Holtab i Tingsryd växer. Innan årets slut räknar företaget med att rekrytera 35–40 nya medarbetare.
– Vår tillväxt drivs av energiomställningen, det är en het bransch vi verkar i. Målsättningen är att växa långsiktigt och vi behöver rekrytera brett på många olika avdelningar, säger Patrik Persson vd Holtab.

Omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle är i full rull. Det påverkar Holtab som levererar skräddarsydda lösningar för kraftöverföring med produkter som nätstationer, teknikhus och lågspänningsställverk.

De senaste tio åren har företagets omsättning mer än fördubblats, från 230 miljoner 2010 till 618 miljoner kronor 2021. Antalet medarbetare har vuxit i samma takt och är idag cirka 190.

– Det är ett enormt tryck på vår produktion, och vi ser inte att det skulle mildras den närmaste tiden, säger Patrik Persson.

Utmaning med rekrytering
Holtab söker medarbetare både inom produktionen och på tjänstesidan. Allt från montörer och elektriker till konstruktörer, projektledare, inköpare och säljare.

Samtidigt är det hård konkurrens om arbetskraften. Enligt siffror från branschorganisationen Installatörsföretagen uppger så många som 95 % av elteknikbranschens företag att de har svårt att rekrytera. Branschen är dessutom en av de mest ojämställda med bara 2 % kvinnor.

För att inspirera fler kvinnor att söka sig till branschen har Holtab nyligen startat en elutbildning för kvinnor tillsammans med Montico.

“Vill göra mer”
– Sedan vi fattade ett aktivt beslut att få fler kvinnor att söka sig till Holtab har andelen kvinnor ökat, från 10 % till 18 %. Det känns fantastiskt bra, men vi vill göra ännu mer. Både för att attrahera fler kvinnor till Holtab och skapa ett större intresse för elbranschen i stort, säger Pernilla Sundén, personalchef Holtab.

Planer finns på att skapa ett Holtab Training Center, ett utbildningscenter som vidareutbildar medarbetare på företaget. Företaget samarbetar även med flera av regionens gymnasieutbildningar med elprofil.

– Vi jobbar också mycket med att synliggöra vårt hållbarhetsarbete och Holtabs “mjuka sidor”. Vi är ett värderingsstyrt företag, vilket jag tror blir allt viktigare när man väljer arbetsplats, säger hon.

Om Holtab
Holtab utvecklar och levererar kundanpassade lösningar inom kraftöverföring. Hjärtat i verksamheten är fabriken i Tingsryd. Här produceras produkter som transformatorstationer, teknikhus och lågspänningsställverk. Bolaget grundades 1973 och har idag cirka 190 anställda. Läs mer på holtab.se.

För mer information, kontakta gärna:
Patrik Persson, vd Holtab, 070-216 62 14, patrik.persson@holtab.se
Pernilla Sundén, personalchef Holtab, 070-148 00 30, pernilla.sunden@holtab.se

Fler Holtab