× Close languages

5 fördelar med prefabricerat

5 fördelar med prefabricerat

På Holtab har vi valt att effektivisera byggprocessen med prefabricerade lösningar – här listar vi några av fördelarna.

 1. Kortare leveranstid
  Med standardiserade lösningar och byggnation i fabrik kortar vi leveranstiderna rejält. Sitearbeten kan utföras parallellt.

 2. Kompletterande resurs till marknaden
  Industriellt byggande frigör dina egna och entreprenörers resurser och skapar möjlighet att driva fler, parallella projekt.
 1. Ökad kvalitet
  Med en industriell byggprocess slipper du hantera oförutsedda händelser på site.
  Du får därmed en jämn och hög kvalitet, året runt.

 2. Säkerställande av arbetsmiljö
  En annan fördel är minskade risker tack vare kortare siteetablering och arbete i kontrollerad industriell miljö.

 3. Förbättrad totaleffektivitet
  Allt som allt ger prefabricerade lösningar en lägre totalkostnad och bättre nyttjandegrad av resurser.  

Hör gärna av dig om du vill veta mer om vårt koncept.

Vill du veta mer kontakta

Andreas Thern

Andreas Thern

Försäljningschef Sverige

070-550 89 05

andreas.thern@holtab.se

Fler Holtab