× Close languages

Högre mål för Holtabs hållbarhetsarbete

Högre mål för Holtabs hållbarhetsarbete

"Vi har bara ett jordklot." Vd Patrik Persson delar med sig av sina tankar inför framtiden, nu när samhället öppnar upp igen efter pandemin.

– Jag fick barnbarn ganska nyligen. Jag kände: ”Vad ska du växa upp till för värld, lille grabb?” Vi kan inte fortsätta i gamla hjulspår där vi förlitar oss på fossila bränslen. Omställningen mot ett hållbart klimat är nyckeln till framtiden. Vi har bara ett jordklot som vi ska lämna över till kommande generationer, säger Holtabs vd Patrik Persson.

 

Brett engagemang

De rika länderna i världen är ansvariga för att driva arbetet med klimatomställningen. Växande företag inom elkraftsbranschen, som Holtab, har en naturlig plats i tätklungan. 

– På Holtab har vi ett brett engagemang för hållbarhetsfrågor. Det handlar om vara energieffektiva, att motverka olyckor på arbetet, att få in fler kvinnor bland medarbetarna och att bidra med egen förnybar el. Vi har jobbat med det i många år och på senare år har vi intensifierat arbetet. 

För Holtab är satsningen på social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet en överlevnadsfråga. Genom att vara ett företag som tar ansvar lockas nya kunder och medarbetare till företaget. 

– Så kallade mjuka frågor berör. Det lockar studenter till oss när de gör sitt exjobb, det attraherar nya medarbetare och det engagerar de som redan är anställda. Framförallt stöter jag på många studenter, ofta tjejer, som vill vara på ett företag som gör något gott för samhället, säger han. 

 

Ökad lönsamhet

Att få fler kvinnor på Holtab är ett långsiktigt arbete. För vd Patrik Persson innebär en jämställd och blandad arbetsstyrka många fördelar. 

– Kvinnor och män har olika ingångar i frågor. Det blir mer dynamiskt med båda könen representerade. Företag med en bra blandning är mer lönsamma, det visar forskning tydligt. 

– Dessutom vill vi vara en arbetsplats för alla. Våra produkter är efterfrågade på marknaden och vi vill öka omsättningen. Då måste vi locka många nya som kommer och jobbar hos oss. Då behöver vi både tjejer och killar. 

Skidskytteprofilen Stina Nilsson och Holtabs montör Hale Ståhl.

 

Under år 2020 gjorde skidskytteprofilen Stina Nilsson sitt första besök på anläggningen i Tingsryd. Hon har ett samarbete med Holtab för att bland annat sätta fokus på kvinnors möjligheter att komma in och utvecklas inom branschen. 

– Vårt initiativ har fått mycket uppmärksamhet, säger Patrik Persson. 

 

Satsar på solceller

Holtab satsar på att vara elnettoleverantör till år 2025. Solcellsanläggningen på Holtabs område i Tingsryd bidrar med runt 50 procent av all el som förbrukas. Målet är att snart kunna gå vidare med mer egenproducerad förnybar energi. Det kan handla om fler solceller, eller möjligtvis vindkraft.

 

Holtab invigde sin egna solcellsanläggning på fabriken i Tingsryd i december 2017.

 

– Vi är många företag som vill satsa på egen produktion av el. Men det behövs också att politiker ger rätt förutsättningar. Vi är hoppfulla att regeringen ska höja taket för när full energiskatt ska betalas. Det är ett viktigt incitament för att vi ska satsa ännu mer på egen energiproduktion, säger han. 

Framåt kommer Holtabs fokus på hållbarhet att vara högsta prioritet. 

– Långsiktigt är detta en överlevnadsfråga. Och det är inte bara en piska, det är en morot också, säger Holtabs vd Patrik Persson.

 

Så jobbar Holtab med hållbarhet

 

Elnettoleverantör år 2025

 • Vi tillverkar egen el i en solcellsanläggning. Den står i dag för 50 procent av företagets elkonsumtion.
 • När mätaren lästes av efter cirka 3 års användning hade det blivit hela 542 678 kWh. I genomsnitt handlar det om 180 372 kWh årligen. Det motsvarar cirka 68 ton minskade koldioxidutsläpp.
 • Vi planerar för ytterligare steg när det gäller att bli självförsörjande för elen, genom mer solcellsel eller annan typ av förnybar elproduktion.
 • Verksamheten i Tingsryd energieffektiviseras för att få ned den totala energiförbrukningen. Det investeras i ny teknik, bland annat gällande uppvärmning, belysning och ventilation.
 • Vi digitaliserar verksamheten för att möjliggöra förändring och uppmuntra till klimatsmarta val bland de anställda. 

Fasar ut fossila drivmedel

 • Alla tjänstebilar är i dag el-/laddhybrider. 
 • Alla truckar som används på området förutom en är i dag uppladdningsbara. Ett projekt pågår för att utveckla hur alla truckar, även den största, ska kunna vara eldriven.
 • Holtab ställer krav på leverantörer och samarbetspartners att följa direktiv för att minska klimatpåverkan. 

Agerar mot miljöfarliga produkter

 • Vi jobbar för att ha ett minimum av miljöskadliga produkter, vilket bland annat innebär noggrann utvärdering av vilka inköps som görs.

Hälsosammare arbetsmiljö

 • Holtab jobbar med att få ned antalet olyckor som leder till sjukskrivningar. 
 • Chefer stärker sin kunskap om hållbar arbetsmiljö. 

Ökad jämställdhet

 • Holtab jobbar för att öka andelen kvinnor bland de anställda. Det gäller på alla nivåer: Medarbetare i produktionen, chefer, i ledningen och i styrelsen. 
 • Sedan vi fattade ett aktivt beslut att få fler kvinnor att söka sig till Holtab har andelen kvinnor ökat, från 10 % till 18 %.
 • För att inspirera fler kvinnor att söka sig till branschen har Holtab nyligen startat en elutbildning för kvinnor tillsammans med Montico.

 • Holtab ger även uppmärksamhet till frågan om jämställdhet genom sitt samarbete med skidskytteprofilen Stina Nilsson. 

Utvecklingsarbete i Nepal

 • Samarbetar med Build up Nepal som bygger jordbävningssäkra hus i fattiga områden. 
 • Bidragit med vattenkraft och elektrifiering i byn Jyamrung. 
 • Hjälper till med mikrolån till personer som behöver kapital för att starta verksamheter. 
 • Frivilliga från Holtab åker regelbundet till Nepal för att bistå med kunskap om teknik.  

Stärka lokalsamhället

 • Holtab sponsrar Tingsryds hockeylag, flera lokala fotbollsföreningar och andra ideella föreningar inom idrott och kultur. Syftet är att stärka föreningslivet och bidra med en bra uppväxtmiljö för kommunens ungdomar.

Vill du veta mer kontakta

Patrik Persson

Patrik Persson

VD

0477-550 04

patrik.persson@holtab.se

Fler Hållbarhet, Holtab