× Close languages

Holtab energioptimerar med modern teknik

Holtab energioptimerar med modern teknik

Datadriven analys och modern teknik är ett viktigt verktyg för energieffektivisering. Holtab använder molnsystemet ABB Ability Energy Manager, både för att nå egna hållbarhetsmål och hjälpa kunderna att energioptimera.

Samarbetet mellan Holtab och olika teknikföretag kring digitalisering och energioptimering har pågått under flera år. Holtab har implementerat den nya tekniken på ett rationellt och ”typiskt småländskt klurigt sätt”, berättar Mikael Miglis, digital lead på ABB Electrification:

– Holtab lär sig ofta nya tekniker genom att testa saker i praktiken. Den egna fabriken och verksamheten har blivit en testbädd för digitalisering och energioptimering. Företaget får verktyg för att uppnå sina egna hållbarhetsmål och dessutom viktig kunskap, som de sedan kan överföra till sina kunder.

 

Uppkopplad och hållbar fabrik

Holtab har som ambition att minska koldioxidavtrycket och bli elnettoleverantör redan 2025. För att uppnå detta har man bland annat installerat solceller på tak och fasader på fabriken i Tingsryd och satsat på energieffektivisering.

– Vi ser över verksamheten för att identifiera klimatsmarta och energisnåla lösningar, från alternativa material till styrd laddning och ytterligare solceller. För att veta var, hur och när vi ska göra insatser använder vi oss av ABB:s uppkopplade plattform ABB Ability™ Energy Manager, där data från olika mätpunkter samlas in och visualiseras på ett ställe, säger Mohamed Ezzo, senior affärsutvecklare på Holtab.

 

Så här kan arbetet gå till:

  • Först måste det befintliga energisystemet digitaliseras och kopplas samman med molntjänsten ABB Ability Energy Manager. En gateway installeras i en befintlig elcentral eller nätstation som samlar in mätdata från energisystemet och skickar vidare den till ABB:s plattform. Nu är det lätt att överblicka hur energiförbrukningen ser ut både i realtid och över tid, i verksamhetens olika delar.
  • Nästa steg är att analysera de data om energiförbrukning som samlas in. Kanske är det en effekttopp varje dag mellan klockan åtta och nio på morgonen? Varför? Jo, då drar fabriken i gång och medarbetarna börjar ladda sina bilar. Vilka åtgärder skulle kunna få ner elanvändningen och hur samspelar de med energisystemet i stort? Kanske kan laddningen styras så den startar klockan elva i stället, när elpriset är lägre och solcellerna på taket producerar mer el?

– En annan sak jag skulle vilja lyfta fram är elkvalitet och reaktiv effekt. En hel del av den energi som företag köper in går till spillo, vilket är ett oerhört slöseri. Med hjälp av mätning och sofistikerad dataanalys går detta till stor del att åtgärda, säger Mikael Miglis.

Mikael Miglis, digital lead på ABB Electrification i Sverige.

 

Skräddarsydda tjänster

Hur företag vill hantera analysen av de data som visualiseras och samlas i ABB Ability™ Energy Manager beror på deras egen expertis och förmåga. Ett svenskt bussbolag har exempelvis köpt in tekniken via Holtab i samband med inköp av nätstationer för laddning. Andra företag föredrar att ta hjälp, berättar Mohamed Ezzo:

– Både Holtab och ABB erbjuder konsultativa tjänster där vi tar fram skräddarsydda, återkommande rapporter och förslag på konkreta förbättringsåtgärder till våra kunder.

Det tillkommer ständigt nya verktyg och funktioner i molntjänsten. Bland annat kan man skapa rapporter över energianvändningen och testa hur utfallet blir vid olika åtgärder för energieffektivisering.

 

Passar många olika verksamheter

Molntjänsten som Holtab använder passar många olika verksamheter, menar Mohamed Ezzo och Mikael Miglis. Från energikrävande mindre industrier till fastighetsägare och elnätsbolag.

När tror ni att den här typen av datadriven energioptimering blir allmänt förekommande?
Det lär inte ta många år. Det är en självklar resurs som behövs både för att klara klimatutmaningen i stort och för att förbättra ekonomin i takt med att alltmer elektrifieras, säger Mohamed Ezzo.

Mikael Miglis lyfter även vikten av att investera i uppkopplad utrustning redan från början:

– Ingen skulle ju gå med på att köpa en ny bil som saknar detaljerad information om energiförbrukning och status på bilen. Det är samma sak med exempelvis en ny dyr nätstation. Att en så central del i verksamheten saknar uppkoppling och möjligheter till energianalys är helt enkelt inte rimligt.

 

Källa: Holtab optimerar sin energiförbrukning med revolutionerande teknik | ENERGInyheter.se.

Vill du veta mer kontakta

Mohamed Ezzo

Mohamed Ezzo

Senior affärsutvecklare

070-597 93 33

mohamed.ezzo@holtab.se

Fler Hållbarhet, Holtab, Produktnyheter