× Close languages

Holtab fokuserar på innovation

Holtab fokuserar på innovation

Elektrifiering, nydanande teknik och förnybara energikällor är på allas läppar och därmed hamnar elkraftsbranschen i fokus. Holtabs nya innovationsstrategi innebär att arbetet med nya idéer får extra prioritet.   

– Vi har alltid varit bra på att utvecklas tillsammans med våra kunder men vi tänker satsa ännu mer på att vara ett föredöme när det gäller innovationer som löser samhällsutmaningar. Det handlar om koncept som kunder kanske inte ser framför sig just nu, men som vi vet kommer, säger Peter Ackebjer som är strategi- och affärsutvecklingschef på Holtab.

 

Anställt innovationsledare

Omvärldsbevakningen förstärks och genom den nytillträdde innovationsledaren David Holmberg har arbetet med att hitta affärsmässighet i Holtabs unika tekniska kompetens intensifierats. 

Som innovationsledare är det David Holmbergs uppgift att på ett strukturerat sätt värdera pågående projekt inom Holtab och se vilka unika idéer som borde lyftas upp på agendan. Han analyserar vad som kan bidra till att Holtab och Holtabs kunder även i framtiden ligger i framkant. 

– Jag har en spännande roll. Förutom att det är roligt med innovation så handlar det om överlevnad. Det är viktigt att förnya sig, så att man inte sitter fast med produkter som kan vara på väg att bli obsoleta. Det gäller att ha blicken framåt, säger han.

 

David Holmberg, innovationsledare på Holtab. Läs mer om honom här.

 

Hållbart erbjudande

Samhällsutvecklingen innebär att det finns ett stort behov av innovation som rör fossilfri energi, smarta städer, e-mobilitet och cirkulär ekonomi. De flesta länder i världen rider på en snabb digitaliserings- och elektrifieringsvåg.

Holtab fokuserar på miljömässigt hållbara lösningar som ger kunderna inom elkraftsbranschen stora värden. Det handlar om att hitta uppfinningsrika tekniska koncept och kostnadseffektiva lösningar.

– Vår grundläggande idé är att ge kunderna de bästa prefabricerade elkraftslösningarna på marknaden. Holtab går mot ett tydligare cirkulärt och hållbart tänk. Vi ser att vårt strukturerade innovationsarbete genererar idéer som kommer både våra kunder och samhället till godo, säger Peter Ackebjer, strategi- och affärsutvecklingschef på Holtab.

 

Läs mer
Möt vår nya innovationsledare David Holmberg

 

Fakta:

  • Affärsutvecklingsarbetet leds av strategi- och utvecklingschef Peter Ackebjer samt innovationsledare David Holmberg – tillsammans med dedikerade resurser från verksamheten.
  • På agendan finns att jobba strukturerat med Holtabs innovationsstrategi så att Holtabs kunder inte bara får innovativa lösningar i dag – utan även i framtiden.
  • Framöver kommer vi att berätta mer om innovationsarbetet, följ oss gärna i sociala kanaler och på hemsidan.

Fler Hållbarhet, Holtab