× Close languages

Film: Stina Nilsson om klimatet

Film: Stina Nilsson om klimatet

År 2025 ska Holtab vara nettoleverantör av förnybar el. Se vårt samtal med skidskyttestjärnan Stina Nilsson där hon berättar om klimatångest, snöfria vintrar och samarbetet med oss på Holtab.

Se filmen här

Anders Holmberg är styrelseordförande i Holtab och han säger så här om Holtabs hållbarhetsarbete:

– Klimatet är en av vår tids största utmaningar och vi inom elbranschen måste ta ansvar och driva utvecklingen. Vårt första större mål är satt till 2025. Då ska vi vara nettoleverantör av förnybar el. Det betyder att vi kommer att tillverka lika mycket eller mer förnybar el än vad vi förbrukar. Förhoppningen är att kunna leverera helt klimatneutrala produkter inom en snar framtid, säger Anders Holmberg, styrelseordförande i Holtab.

Holtabs takyta är redan idag till stor del täckt med solceller och vi planerar för att investera i smart teknik som optimerar energiflödet internt. Solcellsanläggningen är under fortsatt utbyggnad och står nu för 15–20 procent av företagets årsförbrukning.

– Andra sätt att nå målet är att göra andra smarta investeringsval för att minska klimatpåverkan. Det kan handla om något så enkelt som att helt gå över till Led-armaturer men även att helt skifta tjänstetbilsflottan till endast el-/laddhybrid fordon.

Företagets tjänstebilar består redan idag till 80 procent av el-/laddhybrid.

Fler Hållbarhet, Holtab