× Close languages

Serie-satellitstation

Produktkvalitet

Stålplåt som konstruktionsmaterial är ett naturligt val med tanke på dess goda egenskaper. Stål är kostnadseffektivt, starkt och formbart. Det är ett ypperligt material för att bygga säkra och robusta nätstationer. Rätt hanterad erbjuder en plåtstation mer än väl den livslängd som krävs.

Personsäkerhet

Våra nätstationer är konstruerade med högsta prioritet på personsäkerhet där generösa utrymmen och väl beprövad och ryggmonterad teknik möjliggör arbete enligt AMS. Stationerna har provats enligt IEC62271-202 typ A och B för att säkerställa ljusbågssäkerhet.

Miljövänligt

Stålplåten är 100 % återvinningsbar och framställs helt eller delvis av återvunnet material. Stål är miljövänligt och ingår i ett evigt kretslopp där stålet kan återvinnas utan direkta kvalitetsförluster.

Mellanspänning
Mellanspänning

Alternativa lösningar för 12 eller 24 kV

Transformator
Transformator

Standard upp till 200 kVA eller kundanpassat

Stationsmaterial
Stationsmaterial

Aluzink eller magnelis som klarar tuffa miljöer

Kundanpassat
Kundanpassat

Skräddarsydda lösningar helt efter kundkrav

Smart nätstation
Smart nätstation

Framtidssäkrade tillval för mätning, automation och information

Plug and play
Plug and play

Industriellt byggande i fabrik inkl test av skarp driftmiljö innan leveran

Många alternativa lösningar

Många alternativa lösningar

Vår seriesatellitstation erbjuds med många olika lösningar för att säkerställa den funktion och arbetssätt som föredras. Kombinationerna är många och du kan välja att bestycka din seriesatellitstation exempelvis med en frånskiljare typ OWIII 10/6-1 som klarar till- och frånslag av obelastad transformator 50-200 kVA och samtidigt skapar avskärmningsmöjlighet. Vidare erbjuds en, två eller tre kopplingsstycken, skenstycke eller rörkopplingsstycke med kulbultsjordning för inkommande kabel.

Lågspänningsskena kan erbjudas i önskat fabrikat och stationen kan levereras med monterad transformator upp till max 200 kVA.

Kundanpassningar

Fasadutförande
Fasadutförande

Som tillval för ytbeklädnad finns tre olika paneltyper i plåt att välja mellan. Standardpanel, smalpanel och läktpanel. Standardfärger röd, grön och grå. Valfri NCS-kulör som tillval.

Tak
Tak

Det finns även olika utformningar av tak, t ex sadeltak med 20 eller 30 graders lutning, valmat tak eller rundtak.