× Close languages

Nätstationer 315-1250kVA

Produktkvalitet

Stålplåt som konstruktionsmaterial är ett naturligt val med tanke på dess goda egenskaper. Stål är kostnadseffektivt, starkt och formbart. Det är ett ypperligt material för att bygga säkra och robusta nätstationer. Rätt hanterad erbjuder en plåtstation mer än väl den livslängd som krävs.

Personsäkerhet

Våra nätstationer är konstruerade med högsta prioritet på personsäkerhet där generösa utrymmen och väl beprövad och ryggmonterad teknik möjliggör arbete enligt AMS. Stationerna har provats enligt IEC62271-202 typ A och B för att säkerställa ljusbågssäkerhet.

Flexibilitet

Stora möjligheter till kundanpassningar, även om det också finns en bred portfölj av standardlösningar. Det finns i princip inga begränsningar att bygga upp stationerna helt efter individuella krav.

Mellanspänning
Mellanspänning

Alternativa lösningar för 12-36 kV

Transformator
Transformator

Standard upp till 1250 kVA eller kundanpassat

Stationsmaterial
Stationsmaterial

Aluzink eller magnelis som klarar tuffa miljöer med fundament i plåt eller betong

Kundanpassat
Kundanpassat

Skräddarsydda lösningar helt efter kundkrav

Smart nätstation
Smart nätstation

Framtidssäkrade tillval för mätning, automation och information

Plug and play
Plug and play

Industriellt byggande i fabrik inkl test av skarp driftmiljö innan leverans

Luftisolerad mellanspänning 12–24 kV

Luftisolerad mellanspänning 12–24 kV

 • Bestyckas med NAL/NALF apparater, med 15 års underhållsintervall.
 • Transformatorstationerna uppfyller kravet kring ljusbågsprov enligt transformatorstationsnormen IEC 62271-202 typ A och B.
 • NAL/NALF apparaterna monteras alltid i ryggen på facket. Detta ger dig som kund: – gott om utrymme för att jobba med stationen vid exempelvis anslutning av dina mellanspänningskablar, – möjlighet att på ett enkelt sätt kunna jobba enligt ESA arbetsmetod AMS.
 • Ytter- respektive innertak är sprutade med antikondensmassa, vilket förhindrar droppbildning på den elektriska utrustningen.
 • Alltid jordavstånd mellan apparater och kapsling, exempelvis vid gejdrar för avskärmningsskiva.
 • Kan levereras med monterad transformator från fabrik
RMU ställverk 12–36 kV

RMU ställverk 12–36 kV

 • Bestyckas med RMU ställverk där du som kund väljer fabrikat.
 • Transformatorstationerna uppfyller kravet kring ljusbågsprov enligt transformatorstationsnormen IEC 62271-202 typ A och B. Då RMU ställverk kräver tryckavlastning sker detta genom kanal in i transformatorutrymmet.
 • Kan levereras med monterad transformator från fabrik. Storlek beroende på stationstyp.
 • Kan levereras med monterad transformator från fabrik
RMU ställverk Magnefix 12 kV

RMU ställverk Magnefix 12 kV

 • Transformatorstationerna bestyckas med ett helisolerat epoxykapslat mellanspänningsställverk av typ Magnefix.
 • Kapslingen utrustas med:
  – golvduk som förhindrar markfukt,
  – tätningslist i dörr samt innertak för att förhindra inträngning av damm och smuts,
  – antikondensmassa i ytter- respektive innertak för att förhindra kondens och droppbildning
 • Transformatorstationen för RMU ställverk av typ Magnefix, är garanterat underhållsfri i 20 år.
 • Kan levereras med monterad transformator från fabrik

Kundanpassningar

Fasadutförande
Fasadutförande

Som tillval för ytbeklädnad finns tre olika paneltyper i plåt att välja mellan. Standardpanel, smalpanel och läktpanel. Standardfärger röd, grön och grå. Valfri NCS-kulör som tillval.

Tak
Tak

Det finns även olika utformningar av tak, t ex sadeltak med 20 eller 30 graders lutning, valmat tak eller rundtak.

IT-utrustning
IT-utrustning

Stationerna kan förses med ett separerat utrymme för IT-utrustning för ökad tillgänglighet.

Ritningar

Luftisolerad mellanspänning 12-24 kV

RMU ställverk 12-36 kV

RMU ställverk Magnefix 12 kV

Transformatorstationer

Transformatorstationer för danska marknaden

Långsiktiga avtal för morgondagens krav

Långsiktiga avtal för morgondagens krav