× Close languages

"Trivs när kollegorna jobbar tillsammans"

#JobbapåHoltab: Vår inköpare Sanna Moberg tycker att Holtab har förändrats mycket sedan hon började för fyra år sedan. Fler anställda, högre krav – och ännu större chans att vara med och påverka.

Vad gör du som inköpare?
– Jag är sortimentinköpare och ansvarar för ett antal sortiment, allt från tungtransporter som vi levererar våra stationer på till kabelsortiment och olika typer av plaster. Det är stor bredd. Jag sitter även på hotell- och möbelavtal.  

Hur många är ni som jobbar tillsammans med inköp?
– Vi är åtta personer. En chef, en strategisk inköpare, tre sortimentsinköpare, två operativa inköpare och en inköpsassistent. När jag kom till Holtab för cirka fyra år sedan var det som inköpsassistent.

Vad är roligast i ditt arbete?  
– Jag uppskattar när vi i olika funktioner eller på olika avdelningar jobbar tillsammans i ett projekt. Då delar man med sig av sin kompetens och uppnår resultat gemensamt. Jag känner att man lär sig mycket av varandra.  

Hur tycker du att Holtab utvecklas?
– Väldigt mycket. Sedan jag kom hit har antalet anställda gått från ungefär 100 till 150. Det är 50 procent fler. Vi har gjort en stor omorganisation och efter den har det blivit högre krav på inköpsorganisationen. Det är mycket att göra och jag känner att vi har stor möjlighet att vara med och påverka.  

Holtab anstränger sig för att anställa fler kompetenta kvinnor, vad tänker du om den satsningen?
– Elbranschen är väldigt mansdominerad och det är väldigt positivt att frågan om jämställdhet lyfts. Jag personligen tycker att det är roligare att jobba på arbetsplatser där det det är en bra mix av människor. På min avdelning är 3 av 8 kvinnor och det är ju klart bättre än genomsnittet i branschen. 

Vad för svårigheter tror du kvinnor i branschen möter på grund av ojämställdheten?
– Att vi tvingas bevisa vår kunskap oftare. Det tar tid att få respekt och bli tagen på allvar. Det som görs på Holtab nu är jättebra och nu är det bara att köra på. 

Du har gjort två resor med Holtab till Nepal eftersom ni har hjälpprojekt där. Vad har du tyckt om resorna?
– Jag tycker det har varit helt fantastiskt och jag är väldigt tacksam över att få åka dit. Det har verkligen fått mig att öppna upp ögonen för vår materialistiska västvärld.

Du jobbade länge som frisör och drev egen firma, vad är den gemensamma nämnaren med att jobba som inköpare på Holtab?
– Det som är likt är kanske företagandet i sig. Att man driver på och har stort eget ansvar.  

Här kan du läsa en artikel där Sanna berättar mer om Holtabs hjälparbete i Nepal och senaste resan dit.

FAKTA: 

Namn: Sanna Moberg, 27 år
Yrkesroll: Inköpare
Bor: Växjö
Innan Holtab: Hade egen frisörsalong innan hon började plugga Inköp och supply management på skolan Nordic Business Institute.

Denna artikel ingår i artikelserien #JobbapåHoltab – läs fler artiklar här.

Fler Holtab, HR