× Close languages

”Tänk om folk visste hur viktiga våra nätstationer är”

”Tänk om folk visste hur viktiga våra nätstationer är”

Holtabs försäljningsingenjör Oskar Wahlén är en tekniknörd av rang, det känns som julafton när han gläntar på dörren till en nätstation. Men ännu mer går han i gång på möten med människor.
– Jag gillar att träffa folk, lyssna och umgås, säger han.

I augusti 2021 öppnade Holtab kontor i Värmland för att öka närvaron i västra och mellersta Sverige. Försäljningsingenjören som håller i trådarna är Oskar Wahlén.

Han jobbar mot energisegmentet, det innebär att han har elnätsbolag, entreprenörer inom elkraft och teknikkonsulter som kunder. Han utgår från Karlstad och rör sig över stora områden, bland annat västkusten, Värmland och Västergötland.

Han älskar att besöka kunder och lära känna deras verksamhet. Många behöver uppgradera sina system, byta ut och modernisera.

 – Jag är ute mycket och träffar kunder. Jag får se deras verksamhet, uppleva väder och vind, höra olika dialekter och se årstiderna växla. Jag gillar att röra på mig, se olika platser, säger han.

Vad har du fått för känsla av Holtab under dina första månader?
– Öppet och ärligt. Man har höga förväntningar på mig, samtidigt känns det familjärt. När jag är ute hos kunderna märker jag att Holtab anses genuina. Det är långsiktiga affärer som gäller.

 Att Holtab inriktar sig på hållbarhet, både när det gäller affärer, sociala aspekter och miljö, var en viktig faktor när Oskar lockades till Holtab.

– Jag har elbil och solceller. Jag cyklar så ofta jag kan. För mig är det viktigt med hållbarhet och då känns det rätt att jobba med de här produkterna och hos Holtab.

Hur är det att komma in till huvudkontoret i Tingsryd?
– Det är häftigt för mig som är en tekniknörd. Det gömmer sig mer än vad vanligt folk kan greppa i nätstationerna, som på ytan bara ser ut som en låda eller kiosk. Det vi skapar är viktigt för samhället, säger han.

 

Faktaruta:

Namn: Oskar Wahlén, 42 år
Yrkesroll på Holtab: Försäljningsingenjör med kontor i värmländska Karlstad
Bor: På Hammarö i norra Vänern
Gjorde innan Holtab: Varit på flera olika energi- och kraftbolag, först i tekniska roller och sedan med mer fokus på sälj
Familj: Fru och två döttrar, 9 och 12 år
Fritid: Mycket skjutsande av döttrar som gillar ridning, gymnastik och dans. Han själv gillar löpning: ”Vill komma under 50 minuter på milen.”

 

Denna artikel ingår i artikelserien #JobbapåHoltab – läs gärna fler artiklar här.

Fler Holtab, HR