× Close languages

”Holtab välkomnar mina idéer och förslag”

”Holtab välkomnar mina idéer och förslag”

#JobbapåHoltab: Engagemang. När Holtabs nya hållbarhets- och kvalitetschef, Sandra Bergh Rydiander, ska beskriva sin nya arbetsplats är det just detta ord hon väljer.

Sandra fick upp ögonen för kvalitetsteknik när hon jobbade som konstruktör inom hjälpmedelsbranschen. Avdelningarna på hennes dåvarande jobb samarbetade mycket och Sandra blev intresserad och ville veta mer om kvalitetsområdet. Efter några fristående kurser på universitetet började hon ett magisterprogram inom kvalitets- och ledarskapsutveckling och nu har hon tagit sin magisterexamen.

Varför valde du Holtab?
– När jag såg jobbannonsen tyckte jag att arbetsuppgifterna lät intressanta så jag tog reda på mer om företaget. Det jag såg på LinkedIn och hemsidan gjorde mig intresserad av att söka jobbet. Holtab är ett företag som växer och här har jag möjlighet att tillämpa mina kunskaper inom kvalitetsutveckling. Det finns ett tydligt fokus på människor och miljö vilket tilltalar mig.

Vilken roll har du på företaget?
– Jag är hållbarhets- och kvalitetschef och även ansvarig för arbetsmiljö och miljö. Jag sitter med i skyddskommittén och är ansvarig för interna och externa revisioner. Jag välkomnar människor i kvalitetsarbetet och försöker göra kvalitet till en gemensam fråga. Kvalitetsutveckling är en väldigt komplex fråga, men för mig är det viktigt att få folk att delta. Kvalitetsarbetet ska inte vara ett dokument som sitter i en pärm utan det är ett långsiktigt pågående arbete som skapar förutsättningar för att få nöjda kunder.

Nämn något som gör att du trivs på Holtab..
– Att jag får möjlighet att arbeta med kvalitetsutveckling i ett företag som välkomnar mina idéer och förslag. Roligast är människokontakten, det är ett socialt jobb.

Vad är det bästa med Tingsryd?
– Det är ett lagom stort samhälle med möjlighet till trevliga lunchpromenader i naturen.

Fakta

Namn: Sandra Bergh Rydiander, 34 i år
Yrkesroll: Hållbarhets- och kvalitetschef
Bor: Häradsbäck, cirka 2 mil utanför Älmhult och 4 mil utanför Tingsryd
Gjorde innan Holtab: Konstruktör samt kvalitetsingenjör inom medicinteknik

Fler Holtab, HR