× Close languages

"Effektivisera betyder inte att springa fortare"

Annica Arnevings mission är att få jobbet gjort med mindre energi.
– Det påverkar företagets resultat positivt men underlättar också för individen, säger Annica, ny inköps- och logistikchef på Holtab.

Hon kommer från en liknande tjänst på en internationell koncern. Men hon saknade enkelheten och de korta beslutsvägarna. På Holtab får hon det, plus ett större mandat.

– Det är jättebra! Det kändes spännande med ett bolag där ägaren var nära och att det inte finns massor av led som ska passeras.

Ledarfilosofin på Holtab känns väldigt positiv, tycker hon.

– Individen får stort eget ansvar. Ledningen litar på att alla har den kompetens som behövs att göra det rätta, säger Annica Arneving.

 

Team på 40 personer

Hennes team består av 40 personer som ansvarar för materialflödet till standardproduktioner och kundanpassade lösningar.

Det innefattar inköp, godsmottagning, lagerhållning, plock, fastighetsskötsel och underhåll, interna transporter, intern produktion, målning, bokning av transport till kund och lastning till slutkund.

– Min roll är att hålla ihop materialflödet så att material finns tillgängligt på rätt plats och i rätt tid för produktionen. Det är viktigt att kunna se helheten i flödet.

 

“Imponerad”

Hon är imponerad över hur långt Holtab har kommit med digitaliseringen och ser förutsättningar att effektivisera ännu mer.

– Det finns anledning att fundera över systemstöd och lokaler. Målet är mer proaktivt arbete med ständiga förbättringar. Vi kan spara både tid och pengar. 

 

Faktaruta

Namn: Annica Arneving 

Bor i: Växjö

Yrkesroll: Inköps- och logistikchef

Gjorde innan Holtab: Getinge Disinfection AB, Supply Chain Manager

Gillar att göra på fritiden: Se på barnens fotbollsmatcher. “Dricka vin och äta gott, får man svara det?” Skidåkning.

 

Denna artikel ingår i artikelserien #JobbapåHoltab – läs gärna fler artiklar här.

Fler Holtab, HR