× Close languages

Ett jämställt Holtab 2040

Vi fokuserar på jämställdhet och ska till år 2040 vara 40 % kvinnor på Holtab.

Puff 1

Puff 2

Puff 3

"Citat Pernilla"

Samarbetet med Montico kanske

Samarbetet med Montico kanske