Svenska
In English
Dansk

Underhåll

Underhållsintervallet är beroende av vilka komponenter som ingår i stationen och vilket intervall leverantören av dessa har angivit. Graden av underhåll påverkas också av den utomhusmiljö som stationen är placerad i. Stationer i påfrestande miljö kräver ett större underhåll.

 

Livslängd

Livslängden på en transformatorstation är beroende av de olika komponenter som den består av. Underhåll och service av stationen förlänger livslängden. Utomhusmiljön där stationen är placerad är också av betydelse för livslängden. Påfrestande miljöer som förkortar livslängden är exempelvis fuktig miljö, saltpåfrestningar för stationer nära havet och stationer i jordbruksmiljöer eller nära fabriker med ”smutsig luft”. Vi beräknar i normalfallet en livslängd till 40 år.

 

Stationens uppställning och konstruktion

Platsen där stationen ska placeras ska ha en stabil och avvägd bädd med stationens mått plus en meter. Runt stationen rekommenderas att grundning görs med mellaneller grovgrus. Se separat uppställningsanvisning.

Uppställning av stationen är av stor betydelse för att förebygga framtida skador. Hög placering med bra dränering i grundläggningen är en god förutsättning för att stationen ska få lång livslängd utan mekaniska eller elektriska problem.

Platsmonterad transformator vid uppställning
Botten på uppsamlingslådan placeras på bottenbädden och tar upp transformatorns tyngd. Om den inte är fabriksmonterad följer lösa balkar med för transformatorn att stå på. I detta fall är det således marken som bär transformatorn.

Monterad transformator från fabrik
Transformatorn är monterad och placerad på stålbalkar som är integrerade i stationens fundament. Kontakta Holtab för mer information om respektive stationsmodell.

Ladda ner
Du kan ladda hem manualer och produktkatalog i pdf-format:

Referensbilder
Vi försöker alltid leverera så smakfulla och ändamålsenliga lösningar som möjligt. Ta gärna en titt på några exempel på exteriör utformning.

Bildgalleri »