Svenska
In English
Dansk

Teknikhus till tunnlarna under Hallandsåsen

För att öka kapaciteten över Hallandsåsen, som idag trafikerar fyra tåg per timme genom kurvig och backig enkelspårig 1800-talsbana, till 24 tåg per timme och fördubblad möjlig godsvikt, har två stycken 8,7 kilometer långa parallella järnvägstunnlar byggts. Trafikstarten är beräknad till 13 december i år.
En av våra samarbetspartners, Goodtech, vann uppdraget att ansvara för komplett kraftförsörjningsleverans på sträckan Båstad N till Forslöv som går genom tunnlarna i Hallandsåsen. Med tanke på vår tidigare framgångsrika samarbete med Citytunneln i Stockholm och Göteborgs Central blev det naturligt att vi levererar våra produkter även till detta gigantiska projekt.

– Det var självklart att vi ville använda Holtab för Hallandsåsen. Det är ett mycket kompetent företag med bra produkter och pålitliga leveranser. Vi har ju flera liknande projekt bakom oss och de har förmågan att hantera och följa alla de krav och specifikationer som offentliga upphandlingar av den här digniteten kräver, säger Lars Sandholm på Goodtech.

– Det som jag personligen uppskattat mycket med samarbetet är just Holtabs flexibilitet. Vi har såklart fått göra ändringar från underlagen under resans gång, så är det ju alltid i så här stora uppdrag, och Holtabs förmåga att lösa nya situationer är mycket tillfredställande, konstaterar Lars.

Tunnlarna i Hallandsåsen består alltså av två 8,7 km långa enkelspårstunnlar som förbinds med totalt nitton stycken tvärtunnlar. Som underleverantör har Holtab, precis som vid Citytunneln, ansvarat för att leverera ett stort antal nätstationer och teknikhus.

– Som specialister på transformatorstationer, teknikhus och försdelningsstationer, har vi levererat våra prefabricerade teknikbyggnader, men också nät- och satellitstationer samt ställverk och transformatorer till projektet, berättar Michael Fohlin, Holtabs projektledare.

Det här har Holtab levererat till projektet vid Hallandsåsen

  • 4 st Teknikhus placerade i tunneln
  • 7 st Teknikhus placerade utanför tunneln
  • 1 st komplett nätstation placerad i tunneln
  • 3 st kompletta nätstationer placerade utanför tunneln
  • 2 st kompletta fördelningsstationer placerade utanför tunneln
  • 3 st mellanspänningsställverk placerade i tunneln
  • 3 st transformatorer placerade i tunneln
Nyhetsbrevet Kraftfullt

Det här är en artikel publicerad i vårt nyhetsbrev Kraftfullt. Prenumerera på Kraftfullt så kommer nyhetsbrevet direkt till din e-post. Eller ta en titt i tidigare utgivna nummer.