Svenska
In English
Dansk

Styrelse

Ägare och styrelseordförande

Anders Holmberg
070-644 97 46
E-post

 

Styrelseledamöter 

Från vänster: Stefan Lindgren, Anita Elgborn, Gunnar Olsson, Arne Larsson, Jörgen Mattsson, Christina Lindberg, Anders Holmberg.
Saknas på bild: Alexander Kristensen och Björn Månsson, arbetstagarrepresentanter.
Ladda ner material
Du kan ladda hem Holtabs kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy, folder om elprojektet i Nepal, samt vår produktkatalog: