Svenska
In English
Dansk

Framtidens nätstation

För oss på Holtab är det viktigt att ligga i framkant och delta i diskussionen kring smarta elnät. Hur ska vårt samhälle utvecklas och vad kommer våra kunder efterfråga och behöva?

Det finns inget roligare än ett riktigt knivigt konstruktionsproblem, när man verkligen får använda all sin erfarenhet från liknande projekt och bygga på den med nya kunskaper. »


Gordon Gunnarsson, teknisk chef. Anställd på Holtab sedan 1988.

Produktgenvägar:

Kraftförsörjningen på Moskogen

Moskogen är Kalmar Läns största avfallsbehandlingsanläggning. För att skilja matavfall från restavfall har man byggt en sorteringsanläggning och Holtab har ansvarat för strömförsörjningen i den.

Holtab söker nya medarbetare

Holtab växer och vi behöver nu förstärka vår organisation med strategisk inköpare, elmontörer, montör av modulhus, målare, samt materialhanterare.
Holtab tänder ljus i Nepal

Lördagen den 25 april 2015 drabbades Nepal av en svår jordbävning. Byn Jyamrung på Himalayas sydsluttning förlorade nästan allt: risböndernas enkla lerhus och stall rasade tillsammans med skola, sjukstuga och flera elstolpar.

Så stöttar Holtab Jyamrung »

Mikael ny säljare på Holtab

Mikael Thorsell Gustavsson kommer närmast från ett jobb där han arbetade med försäljning av lågspänningsställverk, centraler och automatikskåp. Från och med april kommer vi på Holtab nu att få glädje av Mikaels kunskaper och engagemang.

Möt vår nya säljare »

Holtab blir partnerföretag i Power Circle

Power Circle består av ett 40-tal partnerföretag och verkar för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns kraftbolag, teknikleverantörer, lärosäten med flera.

Holtab går med i Power Circle »