Svenska
In English
Dansk

Stabsfunktioner

Samuel Svensson
Kvalitetschef

0477-55 057
E-post

Erik Ekström
IT-chef
0477-55 036
E-post
Emma Sjöbring Berg
HR chef
0477-550 20
E-post
Peter Ackebjer
Chef strategi och affärsutveckling
T.f inköpschef
070-825 30 30
E-post

Charlotte Gustafsson
HR

072-394 46 37
E-post

Huvudkontor
Strömgatan 13
Box 54
362 21 TINGSRYD


Tel: 0477-550 00

Fax: 0477-550 90


Kartbeskrivning
Kartbeskrivning via Google Maps