Svenska
In English
Dansk

Samarbete skola

Målsättningen är att skapa enkla och naturliga samarbetsformer med skolor, bland annat i form av praktikplatser. Vi tar regelbundet emot studiebesök ifrån olika skolor. Här är några exempel på samarbeten:

Academy Of Music & Business

Academy Of Music & Business, eller AMB som den också kallas, är en helt unik musik- och affärsrelaterad spetsutbildning som startades upp hösten 2013. Initiativtagare och grundare är skolans rektor Magnus Lundin och Andreas Carlsson, bland annat känd från TV-programmet Idol där han medverkade i juryn under ett antal säsonger.

AMB är beläget i Tingsryd men har även har ett riksintag. Skolan omfattar runt 3000 kvadratmeter utbildningsyta med 11 produktionsstudios, ett auditorium med plats för 450 personer, 16 ensemblelokaler och en huvudstudio.

Målet med utbildningen är att lära eleven att applicera ett pragmatiskt tänkande på sin egen kreativitet, att förstå värdet av att bygga varumärken, att ha kunskap om immaterialrätt och att i stort lära sig första förutsättningar i det ständigt föränderliga kulturklimatet.

Academy of Music and Business »

Enterprising & Buiseness Development

Programmet Enterprising & Buiseness Development är på många sätt banbrytare. Främst genom sitt unika sätt att kombinera akademiska studier med praktiska erfarenheter från partnerföretagen. Sedan länge har ekonomihögskolan vid Växjö universitet framstående forskning inom entreprenörskap och affärsutveckling. Dessa erfarenheter och kunskaper ligger till grund för programmet.

 

Utgångspunkten är de krav som dagens företagande ställer och som även kommer att öka i framtiden. Programmet ger kunskaper i hur man effektivt leder och driver utecklingsprocesser i organisationer och hur man samtidigt hanterar dessa krav.

Ekonomihögskolan, Linnéuniversitet i Kalmar, Växjö »

Vi har även regelbundet samarbete med följande skolor:

» Wasaskolan i Tingsryd
» Yrkeshögskolan i Olofström
» Teknikum i Växjö

Ladda ner material
Du kan ladda hem Holtabs kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy, folder om elprojektet i Nepal, samt vår produktkatalog: