Svenska
In English
Dansk

Våra prefabricerade fördelningsstationer har en viktig roll att spela

Vi ser att nätbolagen har ökade krav på sig gällande leveranssäkerhet, samtidigt som de har krav på att minska sina kostnader. Vi ser också att en stor andel av dagens mindre fördelningsstationerna har en föråldrad installerad bas, inte minst på landsbygden. Här har vi en lösning på problemen.
Med en föråldrad installerad bas ökar risken för leveransosäkerhet och ökade underhållskostnader. Med detta följer också en lägre personsäkerhet, vilken naturligtvis är det enskilt största problemet. Risken för längre avbrott ökar naturligtvis med äldre utrustning och med tiden blir det allt svårare att få tag på reservdelar. Vi vet att branschen generellt sett lider brist på personal, med allt ifrån montörer till ingenjörer. Krocken mellan ett stort investeringsbehov och krav på att hålla nere kostnaderna, samt brist på personal, är ett problem i branschen.

Med industriellt byggande av fördelningsstationer 3-36 kV, det vill säga komplett prefabricering av fördelningsstationer i fabrik, har vi i vårt tycke en perfekt lösning. Vi utvecklar och producerar stationerna enligt våra kunders önskemål med till exempel ställverksrum och kontrollrum med tillhörande utrustningar (fabrikatsoberoende). Vi på Holtab har erforderlig kompetens gällande ingenjörskunnande för mekanik och el samt duktig montagepersonal. All montage utförs i fabriksmiljö, liksom konfigurering och provning och stationen levereras sedan med bil och lyfts på plats på makadambädd där våra kunder sedan kopplar in in/utgående kablage och tar stationen i drift. Det här är en väldigt smidig och snabb process.
Exempel på prefabricerad inomhusbetjänad station.
Vi ser alltså att det finns en stor kundnytta med vårt upplägg. Genom att arbeta med standardiserad storlek på station och konstruktion erbjuds inte bara en lägre totalkostnad, utan man får en rad andra fördelar ”på köpet”. Att man kan snabba på processen med att söka bygglov är ett sådant exempel. Genom att arbeta med prefabricering i verkstadsmiljö kan man garantera en högre kvalitet och åtgärdande av besiktningsanmärkningar blir metodiskt utförda. Att man inte behöver utföra så mycket av arbetet på fältet reducerar också risktillfällen, liksom att man övervinner problematiken att hitta montagepersonal att skicka ut på uppdragen. Vår personal arbetar i sin vardagliga arbetsmiljö i vår verkstad.

Är du intresserad av att veta mer om vårt koncept är du mer än välkommen att höra av dig. Vi vet att vårt upplägg medför lägre totalkostnader och högre kvalitet på leveransen och berättar gärna mer i detalj hur vi ser på processerna. Våra fördelningsstationer och vårt arbetssätt kommer att spela en viktig roll i den framtida utvecklingen.
Nyhetsbrevet Kraftfullt

Det här är en artikel publicerad i vårt nyhetsbrev Kraftfullt. Prenumerera på Kraftfullt så kommer nyhetsbrevet direkt till din e-post. Eller ta en titt i tidigare utgivna nummer.