Svenska
In English
Dansk

Varde ljus i Jyamrung

Att ge av sin kunskap och sitt engagemang kräver mer än att bara skänka pengar. Men det ger också mycket mer tillbaka. Det har de medarbetare från Holtab fått erfara som engagerat sig i att se till att en liten nepalesisk by fick ett eget elnät.
Nepal är ett land som vi väl främst förknippar med Himalaya och bergsbestigning. Det ligger insprängt mellan Indien och Kina och var det fram till 1954 helt stängt för omvärlden. Idag är det ett av världens fattigaste länder och ute på landsbygden är levnadsstandarden på en nivå vi skulle kalla medeltida.

När Dan Söderberg kom till Jyamrung första gången 2003, fattades det mesta i byn. Några amerikaner hade skänkt en bro, som skulle underlätta för människorna att ta sig över floden, men eftersom ingen kunde underhålla eller reparera bron förföll den snabbt. Ett klassiskt misstag av välvilliga västerlänningar som vill göra en insats men inte riktigt vet hur, menar Dan Söderberg.

Personligt engagemang

Själv konstaterade han att flickorna i byn behövde en skola, vilket blev startskottet för ett personligt engagemang i Jyamrung. Dan Söderberg åkte hem för att starta organisationen Tuki Nepal och flickorna fick sin skola.

– Det viktigaste i de här projekten är att man gör regelbundna besök och kontrollerar hur arbetet går. Dessutom måste man ha ett nätverk på plats och engagera lokalbefolkning.

När Holtabs ägare Anders Holmberg fick föra talas om projektet bad han Dan Söderberg göra en presentation om det på företaget. På så sätt väcktes frågan om vad Holtab skulle kunna bidra med.

– Vad människorna i Jyamrung behövde var el, sjukvård och skola. Holtab kan el, alltså var svaret givet.

El ger arbetstillfällen

Gordon Gunnarsson och Peter Ackebjer från Holtab tillsammans med Dan Söderberg.

 

Första gången Dan Söderberg var i Jyamrung fanns fem elstolpar, men inga ledningar. Nu bildades en grupp av nio experter för att råda bot på detta.

– Efter vi informerat om projektet var det nio personer som kunder tänka sig att jobba med detta frivilligt. Vi har också en ägare som var villig att satsa pengar på att hjälpa människor som har det så mycket sämre än vi, berättar Holtabs vd, Patrik Persson.

De medarbetare som följde med ner till Jyamrung fick möta en verklighet som var väsentligt annorlunda den de var vana vid.

– Allt Holtab gör handlar om säkerhet, men i Nepal kan elledningar hänga i huvudhöjd, användas som tvättstreck och säkringar byts utan att några försiktighetsåtgärder. Faktum är att ord för både säkerhet och underhåll saknas på språket nepali, berättar Dan Söderberg.

Byn Jyamrung ligger 12 mil från huvudstaden Kathmandu, men det tar minst en dag att ta sig dit på smala vägar som vindlar sig upp och ner mellan Himalayas berg. Bussen går ibland, men det bästa sättet att ta sig dit är att hyra en jeep med chaufför.

Jyamrung ser inte heller ut som en svensk by, utan är byggd i en bergsluttning och sträcker sig över 900 meter. Högst upp bor de fattigaste, daliterna eller kastlösa. De får numera el med hjälp av solceller, länger ner i byn används vattenkraft.

– Människorna i Jyamrung har själva hjälpt till att bygga sitt elverk, de äger det själva och dessutom har det skapat arbetstillfällen. Två operatörer arbetar halvtid och får en bra lön för det, fortsätter Dan Söderberg.

Lägger grund för välstånd

Genom att byborna betalar en nätavgift finns pengar till underhåll, en reservfond samt löner till operatörerna.

Dan Söderberg tycker att projektet med att förse Jyamrung med el passar Holtab på många sätt. Inte minst för att företaget är kundorienterat och bygger på att ha goda relationer, men han tror också att man tack vare sitt engagemang i Nepal kan se på sin verksamhet med nya ögon.

– De trodde att de gjorde transformatorstationer, men i själva verket lägger de grunden för välståndet i ett land, konstaterar han.

Holtabs vd, Patrik Persson ser att projektet lagt grund till nya CSR-satsningar.

– Vi har lärt oss mycket av det här projektet. I framtiden ska våra CSR-satsningar inte vila på frivillig basis, utan vara en del av arbetet. Dessutom ska vi naturligtvis se till att det vi åstadkommit i Jyamrung fortlever, avslutar Patrik Pettersson.
Filmen "El i Jyamrung – från mörker till ljus"
Titta på filmen
Ladda ner material
Du kan ladda hem  en folder om elprojektet i Nepal.
Nyhetsbrevet Kraftfullt

Det här är en artikel publicerad i vårt nyhetsbrev Kraftfullt. Prenumerera på Kraftfullt så kommer nyhetsbrevet direkt till din e-post.

Prenumerera på Kraftfullt »
Ta en titt i senaste Kraftfullt »