Svenska
In English
Dansk

”Holtab har
härligt affärsfokus”

Johan Andersson

Johan Andersson anställdes i början av 2014 för att utveckla våra relationer med viktiga kunder och hitta nya affärsmöjligheter exempelvis inom områden som smart grid och fördelningsstationer. Våra uppdrag blir allt mer komplexa och därför är det viktigt att ha spetskunskap och kompetens inom frågor som bl a rör framtida elnätsfrågor. Johan, som innan han kom till Holtab arbetade med försäljning på ABB och dessförinnan som konsult inom elbranschen, har den bakgrund och förståelse som krävs för att skapa långsiktiga relationer.
 
Nu har du varit hos oss ett år, hur har du det?
Från första dagen kände jag att Holtab var helt rätt för mig. Här finns ett härligt affärsfokus och en vilja att företaget ska utvecklas. Även om vi har en snabb tillväxt – eller kanske just därför – slås man av vilka snabba beslutsvägar det är här. Jag trivs utmärkt på Holtab.
 
Du arbetar med strategisk försäljning, vad innebär det?
Det handlar om att vårda relationer befintliga samarbetspartners, att utveckla våra gemensamma affärer. Men det handlar också om att hitta nya marknader för våra produkter.
 
Vilken produkt ser ut att bli den mest intressanta nästa år?
Det finns ett stort intresse inom flera olika områden och vårt utvecklingsarbete med nya produkter känns väldigt spännande. Men om jag ska välja ut en produkt jag tror lite extra på, så är det stora fördelningsstationer, 12/24kV.
 
Varför tror du på just dem?
Dels är vårt koncept med prefabricerat är oslagbart, om du frågar mig, men också för att jag märker ju fler vi får ut på marknaden desto större blir intresset. Våra framgångar inom inte minst området infrastruktur kommer att leda till en ökad efterfråga.
Nyhetsbrevet Kraftfullt

Det här är en artikel publicerad i vårt nyhetsbrev Kraftfullt. Prenumerera på Kraftfullt så kommer nyhetsbrevet direkt till din e-post. Eller ta en titt i tidigare utgivna nummer.