Svenska
In English
Dansk

Holtabs värderingar

Grunden för allt vårt arbete är de gemensamt definierade värderingarna med stark etisk och moralisk betoning i samtliga företagets processer.

Policy och instruktioner som löper över respektive verksamhetsområde beskrivs i verksamhetssystemet, som tillhandahåller rätt information åt alla och definierar förutsättningarna för Holtabs arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
 

Kvalitet angår alla

Holtabs organisation gynnar processtänk och utförandeförmåga, vilka är förutsättningarna för ett aktivt kvalitetsarbete.

Kvalitet uppnås när vi uppfyller kundens krav och önskemål (nödvändig kvalitet), särskilt om vi överträffar förväntningarna (upplevd kvalitet).

Vårt arbetssätt med dokumenterade kontrollpunkter för både montör och slutkontrollant innebär en jämn och hög produktkvalitet, tillsammans med det aktiva förbättringsarbete vi driver med alla medarbetares inflöde och utförande av synpunkter och åtgärder.
 

Verksamhetsutveckling

Holtab arbetar systematiskt med egenkontroll och interna revisioner då ISO-systemen är våra faktiska kvalitets- och miljöledningssystem (certifierade av Det Norske Veritas).

Arbetsmiljö och brandskydd utvärderas löpande genom regelbundna skyddsronder. Skyddskommittén, på högsta ledningsnivå, följer upp att åtgärderna genomförts.

Miljöpolicy
Kvalitetspolicy
Arbetsmiljöpolicy
Ladda ner material
Du kan ladda hem Holtabs kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy, folder om elprojektet i Nepal, samt vår produktkatalog: