Svenska
In English
Dansk

Hantering av station

Taklyft

Vid leverans från Holtab kan stationen, om inget annat anges, lyftas i de fyra lyftöglor som finns placerade på stationens tak, där lyftanordning till kranbil kan fästas. Om stroppar används så ska dessa vara lika långa som stationens längd, för att få rätt vinkel på stropparna (gäller för stationer upp till 8 m).

 

Observera att alla stationsmodeller inte kan lyftas med inmonterad transformator.

 

Bottenlyft

Stationen måste lyftas med lyftok.
 

Hantering med truck

Vid hantering med truck ska gaffellängd vara lika med stationsbredd. Tunga lyft får endast utföras av utbildad personal med nödvändig branschkunskap. Utföraren av lyftet ansvarar för att lagar och säkerhetsföreskrifter följs. Säkerställ att ingen installerad utrustning i stationen eller att taket kan bli skadat av lyftanordningen. Använd endast beprövad och anvisad utrustning.

I samband med leverans kan Holtab ombesörja att lyfta in transformatorn i stationen.

Ladda ner
Du kan ladda hem manualer och produktkatalog i pdf-format:

Referensbilder
Vi försöker alltid leverera så smakfulla och ändamålsenliga lösningar som möjligt. Ta gärna en titt på några exempel på exteriör utformning.

Bildgalleri »