Svenska
In English
Dansk

640 mil från Tingsryd

Den 15 juni 2009 togs det första steget mot ljus över Jyamrung. På Holtab bildades en arbetsgrupp. Anställda lyssnade på föredrag om Nepal, skissade på lösningar och tog kontakt med nepalesiska samarbetspartner. Den svensk-nepalesiska föreningen Tuki Nepal hjälpte till med att öppna dörrar, och så var projektet igång.
 

Att det skiljer 640 mil och ett antal tidszoner mellan Tingsryd och Jyamrung blev uppenbart ganska omgående. Jyamrung spänner över ungefär 800 meters nivåskillnad mellan det översta och nedersta huset. Byn saknas på kartor och människors vardag ligger betydligt närmre gudasagor än tekniska landvinningar och planering bortom risfält och bufflar.
 

Det som fungerar bakom ett småländskt skrivbord, fungerar inte nödvändigtvis i Nepal. Förmågan att smida snabbt och tänka långsiktigt var ändå viktig. Inte minst för att behålla förtroendet hos bybor som vant sig vid att utländska biståndsprojekt ofta innebär brutna löften.

I november 2009 spreds det första ljuset över Jyamrung. Sju lågkastiga familjer fick el via solceller, två glödlampor och ett vägguttag. Det låter inte mycket. Men barnen kunde hädanefter läsa sina läxor i ljus. Kombination vägguttag och mobiltelefon skapade dessutom kontakt med omvärlden och fäder och söner som gästarbetar i Qatar och Malaysia.
 

Under 2010 arbetade Holtab för en fortsättning. Ytterligare cirka hundra hushåll skulle förses med el. Men hur? Företagets resor till Nepal hade gett vissa svar. Vindkraft föll på avsaknaden av vind. Tankarna på att knyta samman byn med det nationella nätet avskrevs på grund av ständiga strömavbrott och osäkert politiskt läge. Valet föll istället på Barhmale khola, bäcken bakom byns skola. Ett mikrokraftverk innebar miljövänlig el och minskat tryck mot Himalayas värdefulla skogar som på landsbygden ofta står för ved och energi och innebär att unik biologisk mångfald bokstavligt går upp i rök.

Med spade och hacka

Kraftverket i Jyamrung skulle vara småskaligt, miljövänligt och i byns ägo. Upplägget blev så här: Holtab stod för investering och kunnande och byn för drift och underhåll via upplärda linjeoperatörer.


Det tog exakt 19 månader från tanke till färdigt kraftverk. Flera nepalesiska knutar löstes på vägen. Kontrakt tecknades och bröts. En fuskspelande nepalesisk aktör byttes mot en seriös leverantör. Kursen var fortsatt klar och fast. Inga eftergifter för korruption, inga avkall på säkerhet eller standard.

Till slut upphörde även monsunregnen och byborna plockade fram spade och hacka för att påbörja arbetet under ledning av två duktiga, nepalesiska ingenjörer.

Nu lyser det i husen

I mars 2011 stod Jyamrungs efterlängtade mikrokraftverk färdigt. Nu lyser det i byns hus. Användartariffen är betydligt lägre än bybornas tidigare inköp av bränsle till oljelampor, men ändå tillräcklig för underhåll. Och kanske viktigast av allt: Kraftverket ägs och drivs av Jyamrungs stolta bybor.
 

Nu siktar Holtabs Nepalprojekt mot nästa etapp. Att göra elen till en naturlig del i folks vardag, att visa på elens möjligheter och göra livet lättare. På några år har Jyamrung hoppat från medeltid till nutid.

Filmen "El i Jyamrung – från mörker till ljus"
Titta på filmen
Ladda ner material
Du kan ladda hem  en folder om elprojektet i Nepal.