Svenska
In English
Dansk

Förutsättningar
och mål

Projektet drivs av Holtab AB i samarbete med Tuki Nepal Society, Sweden.

 

Allmänt om Jyamrung

Daliter är kastlösa eller " de oberörbara" i det gamla kastsystemet och är fortfarande mycket fattiga och lever utanför (eller i kanten av) penningekonomin. Oftast arbetar man åt andra jordbrukare i byn och får betalt i natura, dvs. ris, säd, grönsaker. Daliterna står för de tyngsta och smutsigaste arbetena  (i nepalesisk kultur). Det kan vara att göra seldon och läderarbete, skräddare smed  eller messenger (utropare). Man bor ofta i egna "byar" eller grupper av hus.


Tuki Nepal har tidigare byggt säkra toaletter för en av tre Dalit byar i Jyamrung. Detta blev ett bra exempel för övriga bybor som har följt efter  med egna resurser när man sett nyttan av toaletter.

 • Jyamrungs bybor bedömer att belysning i hemmen är den viktigaste frågan för elektrifiering.
 • Barnen läser läxor i mörker framför en oljelampa och kvinnorna lagar mat i ett rum som endast lyses upp av den öppna elden.
 • Den dåliga belysningen och röken från elden gör att många har dålig syn.

Förutsättningar

 • Floden Netrawati, som rinner längs med byn, gör det möjligt att bygga en generatoranläggning
 • Många soltimmar varje dag under hela året vilket är mycket gynnsamt för solceller.
 • Arbetet sker i nära samarbete med byborna och Tuki Nepal Samaj (NGO)på plats.

 

Möjligheter

Elektriciteten kommer också att skapa nya förutsättningar för att utveckla byn i form av lokala företag och verksamheter. Här finns många idéer och möjligheter som kan ge nya försörjningsmöjligheter och  penningekonomi. När "grönsaksvägen" är klar till vintern 2009 kommer detta ge förutsättningar att nå den närmaste omvärlden lättare, både för att sälja grönsaker och köpa in det man behöver enklare och snabbare. I dag finns bara ett par företag i Jyamrung.

Målbild

Målet är att elektrifiera byn Jyamrung i Nepal under 2010 genom lokal vatten- och solkraft. Systemet ska vara hållbart, utvecklingsbart och ge miljövänlig el till alla hushåll och mindre företag eller andra verksamheter. Systemet ska även ge kunskap inom el och möjlighet till att lokalt driva och underhålla systemet. Att helt enkelt ge byborna möjlighet till en bättre framtid.

 

Delmål 1

Belysning i Dalitbyn Bharmale till jul 2009. + ev. ett nytt företag*. Dalitbyn Bharmale består av 5 hushåll inom en radie av 50-100 meter från varandra.  Denna första grupp av hus elektrifieras med solcellspaneler 12 VDC via en converter 12VDC-230VAC och blir en mobil enhet som kan flyttas efter behov och efterhand som det permanenta kraftsystemet byggs upp.

Orsak till varför vi väljer denna byn i första skedet är att befolkningen i samhället vill ge något tillbaka till de sämst ställda. Valet skedde demokratiskt genom röstning.

 

* Företaget kan exempelvis ha hand om ett kylskåp där man förvarar medicin.

 

Delmål 2

Ett mer omfattande kraftsystem som efter utbyggnad kan förse hela byn mer elektricitet. Här tittar vi på olika alternativ, exempelvis vattenkraft från floden.

Hur ska detta gå till väga då?

 • Nätet byggs så att det i framtiden enkelt kan kopplas in och vara en tillgång i det nationella elnätet.
 • Nätet bör byggas för 230V 50Hz och bör generera ca 10kW inledningsvis
 • All förbrukning utgår från lågenergilampor - 100W/hushåll*
 • 3-fas jordfelsbrytare i kabelskåp som endast kan återställas av behörig personal
 • Ansvarig/behörig personal utbildas på plats.
 • Vi bygger upp systemet stegvis med såväl solceller som vattenkraft (om inget annat alternativ visar sig vara bättre)
 • Elektrifieringen  kräver även en egen insats från byborna i form av arbete.
 • Nätavgiften baseras på fotogenpriset.
 • Ägandefrågor och driftsansvar utreds men målet är att de ska ligga nära användarna i lokal organisation.

 

* Förbrukningen i startskedet beräknas vara 1-2 lampor per hushåll och uppskattningsvis totalt 100 hushåll i hela byn.

Filmen "El i Jyamrung – från mörker till ljus"
Titta på filmen
Ladda ner material
Du kan ladda hem  en folder om elprojektet i Nepal.