Svenska
In English
Dansk

Att sträcka sig lite till...

För oss på Holtab är det viktigt att ta ett vidgat socialt ansvar, det som sammanfattas i begreppet Corporate Social Responsibility. Det innefattar bland annat sociala insatser, arbete för att minska vår miljöpåverkan och satsningar på mångfald, medarbetares hälsa och kompetensutveckling.

Vi vill, kort och gott, sträcka oss lite längre än vad lagar och avtal föreskriver. Och vi är övertygade om att ett ansvarsfullt företagande i ett längre perspektiv gynnar affärerna – lönsamheten, relationerna till omvärlden, medarbetarnas motivation med mera.


Här visar vi ett mycket handgripligt exempel på CSR: Hur Holtab initierat och medverkat för att elektrifiera Jyamrung, en liten fattig bergsby i Nepal. 

Begreppet ”ansvar” är en ledstjärna i Holtabs dagliga arbete och löper som en röd tråd genom hela detta projekt. Vi tar ansvar för att – på lokal nivå och i mycket nära samarbete med byborna – utveckla ett hållbart och långsiktigt elsystem. Vi lägger därmed en viktig, ja till och med livsviktig, grund för lokal utveckling och bättre levnadsvillkor.

Vi tar också ansvar för att bekosta resor till Nepal för våra medarbetare, som på plats kan bidra med kompetens inom el och kraftöverföring, etablera personliga kontakter och även följa projektet på plats.

Vi samarbetar med Föreningen Tuki Nepal, Sweden – en ideell, politiskt och religiöst oberoende förening, med goda och nära kontakter i Nepal.
Filmen "El i Jyamrung – från mörker till ljus"
Titta på filmen
Ladda ner material
Du kan ladda hem  en folder om elprojektet i Nepal.