Svenska
In English
Dansk

Byggbeskrivning

Stål som byggmaterial

Vi använder stål som konstruktionsmaterial i våra transformatorstationer, ett naturligt val på grund av materialets goda egenskaper. Stål är starkt, formbart och kostnadseffektivt och kan användas i många sammanhang.

Naturvårdsverket har klassat stål som det mest miljövänliga konstruktionsmaterialet.
 

  • Stål är 100 procent återvinningsbart
  • Stål framställs av, helt eller delvis, återvunnet material
  • Stål ingår i ett evigt kretslopp. Det kan återvinnas utan direkta kvalitetsförluster.

 

Aluzink

Transformatorstationernas material och ytbehandling är av avgörande betydelse för stationernas livslängd. Den stålplåt vi använder i vår produktion är aluzink. Kombinationen aluminium och zink skapar ett mycket bra skydd mot korrosion, där zinken med sitt katodiska skydd, vid eventuella repor, kompletterar aluminiumet.

Aluzink fungerar utmärkt i tuffa miljöer där andra typer av ytbehandlingar inte är användbara. Aluzink ger exempelvis upp till sex gånger bättre korrosionsskydd än varmförzinkad plåt. Aluzink är ett bra miljöval, dels för lång livslängd, dels ur återvinningssynpunkt.

Den del av stationen som står ovan mark är tillverkad av Aluzink, AZ150, medan stationens fundament är tillverkat av AZ185, som är ett kraftigare skydd. Detta för att stå emot den hårdare påfrestningen som fundamentet utsätts för när det grävts ned i mark.

Exteriör

Fundament
Alla plåtytor på fundamentet målas med en färg som är framtagen för användning på zinkbelagda ytor och som har mycket god fästförmåga. Färgen har en alkalisk motståndskraft, vilket gör den mycket lämplig som färg på ytor som utsätts för fukt då elektrokemiska reaktioner förhindras.

 

Ytterväggar

Efter grundmålning av stationens ytterväggar målas dessa med en vattenbaserad färg. Färgen lämpar sig bra för behandlade metallytor och är lätt att bättringsmåla vid eventuell skada. Kulörer erbjuds enligt NCS-skalan.

Stationen levereras som standard med släta väggar som har en struktur från färgen.

Exteriörutformning av stationen såsom val av kulör, ytbeklädnad med mera är i stort sett obegränsad. Som tillval för ytbeklädnad finns bland annat tre olika paneltyper i plåt att välja mellan.

Tak
Taket grundmålas och förses med samma typ av färg som används till stationens ytterväggar. Kulören på taket erbjuds enligt NCS-skalan. Alla standardtak har en lutning på minst fem grader vilket underlättar avrinningen av vatten. Vi kan erbjuda många olika utformningar av taket. Exempelvis sadeltak med 20 eller 30 graders lutning, valmat tak eller rundtak.

 

Yttre lås vid utomhusbetjänad station

Låsning av yttre dörrar till transformatorstationen sker med hänglås. Ett lock skyddar hänglåset mot fukt och is. För att minimera antalet hänglås på vissa stationstyper så öppnas transformatordörren från lågspänningsutrymmet.

 

Ytterdörr vid inomhusbetjänade stationer

Stationens ytterdörr är en multifunktionell industridörr. Dörren kan förses med lås av olika fabrikat. Den kan även utrustad med panikregel samt tillhörande dekaler som markerar dörrens position.

Interiör

Insida, tak och innertak utomhusbetjänad station
Innertaket och insidan av yttertaket på våra stationer förses med en väl beprövad vattenbaserad beläggningsmassa med god absorptions- och avdunstningsförmåga som förhindrar kondensdropp. Beläggningsmassan har god fästförmåga på de flesta underlag samt en bra funktion som värmeisolering på tak av plåt eller aluminium.


Beläggningsmassan är resistent mot brand och flambildning enligt brandklass NT Fire 004 Klass 1. I övrigt avger massan inga emissioner till omgivningen och fungerar vibrations- och akustikdämpande.

Beläggningsmassan används i första hand i våra stationer på grund av dess goda förmåga att förhindra droppbildning av kondensvatten på elutrustningen i stationen. Inomhusklimatet i stationen blir avsevärt bättre tack vare massans funktionsområde.

Golv vid inomhusbetjänad station

Materialet i golvet består av plattor med laminat på ovansidan som gör det slittåligt, fuktbeständigt och enkelt att hålla rent. Dessa plattor är speciellt framtagna för miljöer med elektronisk utrustning. De har också ett antistatiskt, flamsäkert skydd och är bra miljöval eftersom de är återvinningsbara.

Golvskivorna vilar på balkar som svetsas ihop till ett ramverk. Detta ramverk skapar en kabelkällare som möjliggör kabelgenomföring under golvet. Med stationen följer ett verktyg som gör det möjligt att lyfta golvskivorna för att komma åt underliggande kablar.


Innerväggar vid inomhusbetjänad station
Efter grundmålning målas innerväggar i en ljus kulör. Färgen är framtagen för att användas på stålkonstruktioner.

Isolering vid inomhusbetjänad station
Isoleringen i stationens väggar och tak är av glasull, som är vattenavvisande och minskar risken för korrosion. Kabelkällaren är oisolerad.

Innertak vid inomhusbetjänad station
Efter grundmålning målas stationens innertak med samma färg som används till innerväggarna.

Ventilation vid inomhusbetjänad station
Ställverksrum
Ventilationen i stationens ställverksrum bygger på självdragsprincipen. När utrustningen i stationen avger värme stiger denna uppåt i stationen och leds ut genom högt placerade ventilationskanaler. Detta skapar ett sug i de lågt placerade ventilationskanalerna vilket resulterar i att kall uteluft strömmar in. Ju större temperaturskillnad det är mellan luften utomhus och inne i stationen desto högre luftflöde. En förutsättning för att principen med självdragsventilation ska fungera är fria luftvägar vid ventilationskanalerna.


Kabelkällare
Genom ventiler som sitter monterade på stationens fundament skapas ett drag i kabelkällaren vilket förhindrar kondensbildning på undersidan av golvplattorna.

Vindsventilation
Utrymmet mellan stationens yttertak och innertak är ventilerat genom en springa vid takramen, vilket håller isoleringen torr och förhindrar kondensbildning på insidan av yttertaket.

Transformatorutrymme
Uppsamling av oljespill
Vid ett eventuellt haveri i en oljeisolerad transformator finns det alltid en risk for läckage. Därför finns ett uppsamlingsutrymme under transformatorn som rymmer hela transformatorns volym av olja. För att undvika föroreningar i naturen samlas oljespillet i uppsamlingsutrymmet.


Golv
Utrymmet för uppsamling av oljespill fungerar även som stationens golv. Om transformatorn inte är fabriksmonterad följer lösa balkar med för den att stå på. Golvet är emellertid inte byggt för att hantera transformatorns tyngd, utan golvet måste vila direkt mot den underliggande marken. Det är således marken som bär transformatorn.

Ventilation
Ventilationen i transformatorutrymmet bygger på självdragsprincipen. Stora ventilationsgaller som är lågt placerade suger in luft utifrån som värms upp av transformatorn för att sedan lämna stationen genom övre ventilationsgaller, alternativt i takramen.

I vissa fall kan forcerad kylning krävas. Då kan en termostatstyrd fläkt installeras för att förbättra ventilationen.

Ladda ner
Du kan ladda hem manualer och produktkatalog i pdf-format:

Referensbilder
Vi försöker alltid leverera så smakfulla och ändamålsenliga lösningar som möjligt. Ta gärna en titt på några exempel på exteriör utformning.

Bildgalleri »